Komplikacje przy budowie ścieżki rowerowej do Czechowic: ryzyko odcięcia mieszkańców od zasilania

Inwestycja w budowę ścieżki rowerowej prowadzącej do Czechowic napotkała na poważne komplikacje. Kilka tygodni temu prace musiały zostać zawieszone na segmencie długości ponad 1 kilometra. Urząd Miasta zapowiedział, że działania zostaną wznowione w połowie lipca, ujawniając również powód zaistniałych trudności.

Przez około dwa miesiące prace były wstrzymane na odcinku pomiędzy restauracją McDonald’s a ul. Przyszowską. Przerwa spowodowana była problemami z podziemnym systemem uzbrojenia, głównie należącym do firmy Tauron Dystrybucja. W czasie prac budowlanych odkryto kable elektryczne, których istnienie nie było odnotowane na dostępnych mapach. Natomiast przebieg innych kabli nie pokrywał się z rzeczywistością terenową. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników oraz potencjalne ryzyko odcięcia budynków mieszkalnych na Koperniku od zasilania, konieczne stało się zawieszenie prac do czasu opracowania nowego projektu technicznego i uzyskania zgody Tauronu. Kontynuowane zostały jedynie prace nad jednym z największych przepustów i remont sieci wodociągowej, które nie kolidowały z problematycznym uzbrojeniem podziemnym – informuje Urząd Miasta.

Obecnie sprawy związane z ujawnionym konfliktem okablowania podziemnego są bliskie rozwiązania. Wszystko wskazuje na to, że już od połowy lipca ekipy budowlane będą mogły wrócić do pracy na newralgicznym odcinku ul. Toszeckiej, kontynuując prace z równą energią, jak między ulicami Przyszowską i Wakacyjną – dodaje magistrat.

W części inwestycji znajdującej się w lesie trwają różne prace, takie jak układanie kanalizacji teletechnicznej, instalacja oświetlenia drogowego, profilowanie i wzmacnianie rowów przydrożnych czy budowa przystanków autobusowych.

Warto przypomnieć, że omawiana inwestycja jest jednym z projektów, na które miasto uzyskało środki z Rządowego Funduszu w wysokości 42,75 mln zł. Za realizację odpowiadają firmy wybrane w wyniku przetargu: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z Gliwic i EUROVIA POLSKA S.A. W ramach przewidzianych prac, po lewej stronie ul. Toszeckiej (jadąc od centrum), od wysokości restauracji McDonald’s powstaje wydzielona ścieżka rowerowa i chodnik, przechodzące od Kąpieliska Leśnego w ciąg pieszo-rowerowy. Budowane są również trzy nowe przystanki autobusowe oraz tzw. Miejsce Obsługi Rowerzystów i cała niezbędna infrastruktura. Przewidywane zakończenie prac przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Toszeckiej przypada na rok 2025. Koszt inwestycji według najnowszych szacunków wynosi około 35,5 mln zł brutto.

Dodaj komentarz