Modernizacja sieci kanalizacyjnej paraliżuje ruch na ulicach Gliwic

Przeszkodą dla kierowców, zarówno samochodów osobowych jak i autobusów, okaże się planowane zamknięcie wjazdu z ulicy Pszczyńskiej do ulicy Bojkowskiej. Zmusi ich to do skorzystania z tras objazdowych. Takie działania pociągają za sobą konieczność wyłączenia jednego z przystanków autobusowych.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że przyczyną tych utrudnień jest zaplanowane rozpoczęcie prac związanych z budową systemu kanalizacji deszczowej. Prace te są elementem wielkiego projektu – Gliwickiego Obszaru Gospodarczego.

Od wtorku 2 lipca, kierujący samochodami lub autobusami z centrum miasta ulicą Pszczyńską nie będą mieli możliwości skrętu w prawo w ulicę Bojkowską , która to zostanie częściowo wyłączona z ruchu drogowego. Jednakże, przejazd z ulicy Bojkowskiej do ulicy Pszczyńskiej będzie nadal możliwy.

Kierowcy będą skierowani na trasy objazdowe. Dla tych jadących od strony centrum miasta poprowadzi ona ulicą Kopalnianą a potem do ulicy Bojkowskiej. Ci, którzy poruszają się od węzła autostradowego, będą kierowani w ulicę Jasną, następnie ulicą Gwarków i z wyjazdem do ulicy Bojkowskiej.

Prace rozpoczną się 2 lipca co spowoduje zmiany w trasach dwóch linii autobusowych nr 8 i 58. Przystanek „Gliwice Komag 1” w kierunku Knurowa i Gierałtowic zostanie wyłączony z obsługi. Zamiast niego, będzie funkcjonowało tymczasowe stanowisko przystankowe w rejonie posesji nr 44 (budynek ZUS).

Po obsłużeniu przystanku „Gliwice Mikołowska 1”, autobusy pokonają trasę ulicami: Mikołowską, Pszczyńską, Jasną, Gwarków i Bojkowską – tam wrócą na swoją stałą trasę przejazdu od przystanku „Trynek Lotników 1”.

W przypadku trasy przejazdu linii autobusowych nr 8 i 58 w kierunku centrum Gliwic – ta pozostaje bez zmian.

Dodaj komentarz