Gliwice poszukują miejskiego urbanisty, który wprowadzi zmiany w przestrzeni miasta

Planowanie miasta Gliwice z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców to zadanie dla nowo powołanej pozycji – miejskiego urbanisty. Ten zawodowy kreator i inicjator zmian będzie realizować wizję prezydenta Katarzyny Kuczyńskiej-Budki, która deklarowała chęć przekształcenia Gliwic w miejsce bardziej przyjazne dla mieszkańców. Nowo utworzone stanowisko będzie miało kluczowe znaczenie w procesie tych zmian.

Osoba będąca miejskim urbanistą objęłaby rolę naczelnika świeżo stworzonego Biura Urbanisty Miasta. Nabór na to stanowisko ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Termin zgłaszania kandydatur upływa 8 lipca.

Prezydent Katarzyna Kuczyńska-Budka wyjaśnia, że potrzebny jest miejski urbanista z szerokim zakresem kompetencji, który będzie pomysłodawcą i inicjatorem przemian w przestrzeni Gliwic. Celem jest przeobrażenie „miasta-betonu” w „miasto-ogród”, z zachowaniem gliwickiego dziedzictwa architektonicznego i dbałością o ład przestrzenny.

Urbanista miasta będzie miał na swoim koncie szereg zadań, takich jak formułowanie polityki miasta, określanie celów rozwoju przestrzennego i architektonicznego, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przestrzeni publicznej, promocja i edukacja w dziedzinie urbanistyki, jak również inicjowanie konsultacji społecznych i konkursów architektonicznych. Jego rola będzie też polegać na współpracy z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną – pięcioosobowym gremium doradczym prezydenta Gliwic, które opinuje zagadnienia dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dodaj komentarz