Miasto zbywa nieruchomości: dwie lokalizacje nabierają nowych właścicieli

W ostatnich dniach, dwa tereny miejskie zmieniły właścicieli. Na listę sprzedanych nieruchomości trafił zarówno grunt niezabudowany, jak i działka z istniejącą na niej konstrukcją. Pierwsza z nich, położona przy ulicy Andersa, rozpoczęła swoje kolejne życie po pierwszym podejściu do sprzedaży. Tymczasem druga, usytuowana przy ulicy Moniuszki, doczekała się swojego nowego właściciela po kilkuletnim oczekiwaniu.

Przez lata miasto czyniło starania, aby sprzedać obiekt, który kiedyś pełnił funkcję przychodni akademickiej. Mimo wielokrotnych prób przetargowych, brak było chętnych inwestorów. Wszystko zmieniło się na początku czerwca – wtedy to działki o numerach ewidencyjnych 1168 i 1169, mieszczące się w obrębie Starówki przy ulicy Stanisława Moniuszki 13, znalazły nowego nabywcę.

Druga próba sprzedaży w tym roku okazała się szczęśliwa. Do gry zgłosiły się dwie firmy, które wpłaciły depozyty. Cena wywoławcza wynosiła nieco więcej niż 2,4 miliona złotych. Ostatecznie nieruchomość otrzymała spółka Nowa Trans, która zapłaciła za nią prawie 2,55 mln zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkalno-usługową, co może obejmować dodatkowo tereny zielone, drogi dojazdowe i parkingu, a także infrastrukturę techniczną.

Na początku czerwca przeprowadzono również przetarg na dwie działki przy ulicy Andersa/Czwartaków. To niezagospodarowany teren, pokryty dziką roślinnością i sąsiadujący ze składem budowlanym, szkołą oraz obiektem usługowo-handlowym, w którym mieści się supermarket Biedronka.

Mowa jest o działkach numer 424/2 i 425/2, zlokalizowanych w obrębie Nowego Miasta, o łącznej powierzchni około 0,16 hektara. Do przetargu wpłynęły trzy oferty, ale dopuszczono tylko dwóch uczestników. Ten niezagospodarowany grunt został zakupiony za sumę 1,107 miliona złotych przez firmę Merkury Sp. z o.o. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedane działki mają służyć różnego rodzaju usługom, w tym komercyjnym. Możliwe jest również wybudowanie obiektów biurowych i administracyjnych, zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej, dojazdów i parkingów oraz terenów zielonych.

Dodaj komentarz