Przypomnienie policji: Okresowe badania techniczne to klucz do bezpieczeństwa na drodze

Siły policyjne chcą przypomnieć o znaczeniu okresowych badań technicznych jako metody weryfikacji bezpieczeństwa pojazdu nie tylko dla kierowcy i pasażerów, ale także dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jeżeli badanie techniczne zakończy się negatywnym wynikiem, oznacza to, że pojazd nie spełnia wymagań bezpieczeństwa i nie powinien być używany. Policjanci zawsze zwracają uwagę na stan techniczny pojazdów podczas kontroli drogowej i sprawdzają, czy pojazdy mają ważne badania techniczne. Czasami jednak mogą napotkać sytuacje, które są nieoczekiwane, jak ta, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu.

Zdjęcie przedstawiające skorodowany próg samochodu oraz zdjęcie pokazujące rękę trzymającą miarkę obok skali centymetrów i skorodowanego progu mogą być szokujące. Zdjęcia pokazują licznik samochodowy ze zaklejonymi kontrolkami i komorę silnika z wyciekami płynu hamulcowego. Diagnosta samochodowy może nie dostrzec wszystkich wad pojazdu, na przykład jeśli nie są one objęte w badaniu technicznym. Jednak takie niedopatrzenia mogą mieć poważne konsekwencje, jeśli są rażące lub celowe.

Na przykład, kilka dni temu, policjanci z gliwickiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód dostawczy. Samochód ten miał skorodowany próg, wycieki płynu z silnika i zaklejone kontrolki błędów silnika oraz systemów trakcyjnych, co było sprzeczne ze „świeżym” przeglądem technicznym. Policjanci dokonali oględzin pojazdu i zatrzymali dowód rejestracyjny. Można przypuszczać, że ta sprawa będzie miała dalszy ciąg.

Poniższe informacje dotyczą procedury w przypadku wykrycia usterki podczas badania technicznego:
1. Ważne usterki:
◦ Pojazd może opuścić stację kontrolną.
◦ Właściciel ma 14 dni na usunięcie usterek i ponowne badanie na tej samej stacji.
◦ Powtórne badanie obejmuje tylko sprawdzenie naprawionych elementów i jest tańsze.
◦ Po upływie 14 dni lub na innej stacji przeprowadzane jest pełne badanie za pełną opłatą.
2. Usterki stanowiące zagrożenie:
◦ Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.
◦ Pojazd musi być odholowany do warsztatu.
◦ Po naprawie pełne badanie techniczne jest wymagane do odzyskania dowodu w Wydziale Komunikacji.

Jeżeli ktoś jeździ bez ważnego przeglądu technicznego, policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i odholować pojazd na koszt właściciela. Kara za brak przeglądu technicznego zaczyna się od 1500 złotych i może wynieść nawet do 5000 złotych. Jeśli doszło do wypadku drogowego bez ważnego przeglądu, może to prowadzić do złamania umowy ubezpieczenia OC i konieczności pokrycia wszystkich kosztów poniesionych strat z własnej kieszeni!

Jeżeli pojazd posiada ważny przegląd techniczny, ale jego stan budzi wątpliwości policjantów, funkcjonariusze mają prawo zatrzymać dowód rejestracyjny. Rozpoczyna się wtedy proces badania pojazdu oraz sprawdzania rzetelności pracy diagnosty. Diagnosta samochodowy nie zawsze jest w stanie wykryć wszystkie usterki, na przykład jeśli nie są one objęte zakresem badania technicznego. Czasami jednak dochodzi do skrajnych sytuacji, gdy „błąd” diagnosty jest rażący lub celowy. Diagnosta ma szczególny obowiązek zwracania uwagi na bezpieczeństwo komunikacji. Dopuszczenie do ruchu pojazdu, który nie spełnia wymogów technicznych bezpieczeństwa, jest poważnym naruszeniem prawa. Diagnosta może ponieść odpowiedzialność karną i administracyjną.

Dodaj komentarz