Ogrody miejskiej przychodni zdrowia narażone na zawalenie. Przetarg na remont i rekonstrukcję został ogłoszony

Fasada budynku przychodni zdrowia mieszczącej się przy ulicy Kozielskiej 16 cierpi na problematyczne uszkodzenia, które mogą doprowadzić do całkowitego jej upadku w niektórych miejscach. Aby zapobiec potencjalnemu kataklizmowi, planowane jest zniszczenie i ponowne zbudowanie ogrodzenia, przy zachowaniu jego pierwotnego wyglądu. Czas na zgłaszanie ofert przyszłych wykonawców do przetargu na ten projekt właśnie upłynął, z dwoma firmami, które wyraziły chęć podjęcia się tej pracy.

Firmy, które wyraziły zainteresowanie realizacją tego zamówienia publicznego, to Baugart z Knurowa, sugerująca cenę 330 tysięcy złotych za wykonanie pracy, oraz Dawaluk ze wsi Pierściec, który oferuje cenę 276 tysięcy złotych. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie przetargu, miasto, które finansuje ten projekt, zamierzało przeznaczyć prawie 210 tysięcy złotych (w planie przetargów wartość zamówienia oszacowano na 227,5 tysiące złotych). Jeżeli ostatecznie zostanie wybrana firma, będzie ona miała 2 miesiące na ukończenie projektu.

Ogrodzenie nieruchomości przy ulicy Kozielskiej 16 podzielone jest na dwie sekcje – mur z metalowymi elementami biegnący wzdłuż ulicy Kozielskiej na odcinku 30 metrów, oraz dodatkowy, 10-metrowy fragment ogrodzenia położony bliżej wejścia do budynku. W czasie oceny stanu technicznego ogrodzenia stwierdzono pęknięcia w murze, osypywanie się i deformację materiału, a także erozję cegieł, których kondycję określono jako złą. Z uwagi na bliskość ogrodzenia do chodnika, stanowi ono potencjalne zagrożenie dla pieszych.

Wśród przyczyn powstania uszkodzeń wskazano na wiek ogrodzenia, które powstało w okresie budowy budynku numer 16 i uległo widocznym procesom starzenia, a także wstrząsy spowodowane dużym natężeniem ruchu kołowego ulicy Kozielskiej. Na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej pod koniec ubiegłego roku, planuje się zniszczenie i odbudowę ogrodzenia według pierwotnego wzoru wyglądu. Jako element wzmocnienia struktury ogrodzenia planuje się wybudowanie wewnętrznego rdzenia żelbetowego.

Prace te będą wymagały zajęcia pasa drogowego, gdzie obecnie znajduje się ogrodzenie. Przy ogrodzeniu rosną drzewa, które będą stanowić utrudnienie w realizacji prac budowlanych. Zasugerowano zabezpieczenie drzew przed przewróceniem, a także przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych systemów korzeniowych drzew podczas odkrywania ich podczas robót ziemnych i fundamentowych. Dodatkowo wykonawca będzie musiał stawić czoła problemom związanym z siecią infrastruktury biegnącą wzdłuż ogrodzenia.

Miejski Konserwator Zabytków wydał wytyczne dotyczące tego tematu, na podstawie których dopuszczono możliwość rozbiórki i odbudowy ogrodzenia zgodnie z oryginalnym wzorem. W opinii Ewy Pokorskiej-Ozóg, willa przy ulicy Kozielskiej 16 jest bardzo ciekawym przykładem secesji w Gliwicach objętym ochroną konserwatorską. Ogrodzenie tej willi składa się z powtarzalnych segmentów murowanych słupków i metalowych elementów pomiędzy nimi. Remont tej części jest niezbędny, ponieważ mur jest bardzo spękany i może grozić zawaleniem.

Dodaj komentarz