Odsłonięcie tajemnic przeszłości Czechowic – nowa wystawa prezentująca wyniki wieloletnich badań archeologicznych

W Czechowicach, dzielnicy Gliwic, od kilku lat na światło dzienne wydobywane są fascynujące znaleziska archeologiczne. Wymienić tu można relikty kościoła, różnego rodzaju fragmenty ceramiki, monety czy biżuterię, a także szczątki zmarłych, pochowanych na dawnych terenach cmentarnych. Całość tych odkryć będzie teraz zaprezentowana publiczności na specjalnej wystawie w Muzeum w Gliwicach.

Ekspozycja ta jest efektem realizacji projektu badawczo-naukowego „Georgious”, jaki przez lata 2017-2021 prowadzony był na terenie Czechowic. Celem projektu było odnalezienie niegdyś istniejącej świątyni, która obecnie jest jednym z rejonów Gliwic, dawniej zaś stanowiła jedno z wielu okolicznych miasta wsi. Za kierownictwem pana Andrzeja Szelki, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic, oraz dr Radosława Zdaniewicza z Oddziału Górnośląskiego SNAP, „Georgious” zgromadził pod swoimi sztandarami szereg wolontariuszy – entuzjastów historii oraz szereg specjalistów z dziedziny archeologii. Projekt ten wsparty został także przez Prezydenta Miasta i Muzeum w Gliwicach.

Oficjalne otwarcie wystawy planowane jest na czwartek, 25 kwietnia 2024 roku, o godzinie 17:00. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z nią w murach Zamku Piastowskiego aż do końca sierpnia tegoż roku. Za kurację wystawy odpowiadają archeolodzy – Monika Michnik, kierownik Działu Archeologii Muzeum w Gliwicach oraz wspomniany wcześniej Radosław Zdaniewicz.

Niezwykłość projektu „Georgious” potwierdziły już pierwsze prace wykopaliskowe, które przyniosły szereg zaskakujących odkryć. Obok pozostałości po dwóch etapach budowy kościoła św. Jerzego i związanej z nim nekropolii, znaleziono także ślady po drewnianej siedzibie dworskiej usytuowanej nieopodal. Stanowi ona unikalne świadectwo historyczne, jedyne takie archeologicznie potwierdzone w okolicach Gliwic. Wykopaliska te przyczyniły się również do zmiany postrzegania historii czechowickiego kościoła, którego pierwsza wzmianka pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku.

Dodaj komentarz