Wsparcie finansowe z Unii Europejskiej dla gliwickich projektów zdobędzie aż 22 miliony złotych!

Trzy przedsięwzięcia z Gliwic, a dokładniej Miejskiej Spółki, otrzymają znaczne wsparcie finansowe. Projekty, których dotyczy pomoc, to instalacja fotowoltaiczna Śląskiego Centrum Logistyki i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz projekt biogazowni Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów. Zewnętrzne wsparcie może wynieść nawet 22 miliony złotych! Dofinansowanie zostanie przyznane przez Unię Europejską w ramach programu Funduszów Europejskich dla Śląskiego na lata 2021–2027. Program ten skupia się na rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Wsparcie wynosi około ósmej części całkowitej kwoty przewidzianej dla tego programu, czyli około 179 milionów złotych, które zostaną podzielone na 67 wybranych projektów z województwa śląskiego.

Projekt biogazowni Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów, którego koszt wynosi 32,6 miliona złotych, jest jednym z największych beneficjentów tego dofinansowania, otrzymując 11,9 miliona złotych. Planowany jest do ukończenia do końca 2026 roku i obejmuje budowę hali przygotowania bioodpadów, węzła uzdatniania i wykorzystania biogazu, budynku technicznego z centralną dystrybucją i systemem zarządzania produkcją energii oraz magazynu energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Biogazownia pomoże Przedsiębiorstwu Zagospodarowania Odpadów zwiększyć produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Projekt będzie także promował korzyści z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Śląskie Centrum Logistyki otrzymało 6,4 miliona złotych na realizację projektu budowy farmy fotowoltaicznej wraz z magazynem energii o wartości 18,1 miliona złotych. Zielona energia produkowana przez farmę (około 1686,95 MWh rocznie) zostanie zużyta w 20% przez ŚCL na własne potrzeby, a nadwyżka trafi do innych uczestników klastra. Przewiduje się zakończenie prac w pierwszym kwartale 2025 roku, a w przyszłości planowana jest rozbudowa.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało 3,7 miliona złotych na realizację projektu o wartości 9,5 miliona złotych, polegającego na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja ta pozwoli spółce na częściową samowystarczalność energetyczną poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Rozpoczęcie prac planowane jest na listopad 2024 roku, a zakończenie na grudzień 2025 roku.

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic, wyraził duże zadowolenie z przyznania dofinansowania dla tych przedsięwzięć. Wyraził nadzieję, że to pozytywny znak na przyszłość i że europejskie fundusze będą nadal wspierać rozwój Gliwic. Podkreślił też, że unijne dofinansowanie do gliwickich projektów z zakresu energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii jest ważnym elementem realizacji założeń transformacji energetycznej zapisanej w strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”.

Dodaj komentarz