Etap modernizacji muszli koncertowej w Gliwicach zostaje opóźniony z powodu unieważnienia przetargu

Termin składania ofert na przetarg dotyczący remontu sceny na świeżym powietrzu w parku miejskim przy ulicy Chorzowskiej dobiegł końca. Niestety, proces ten zakończył się unieważnieniem przetargu. Powodem tego było to, że jedyna zgłoszona oferta znacznie przekraczała zakładane środki finansowe przeznaczone na realizację projektu.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach miał w planach przeznaczenie miliona złotych na ten cel. Tymczasem firma TOPATOTERA z Knurowa zaproponowała wykonanie zadania za kwotę bliską 1,5 miliona złotych. Z powodu przekroczenia założonego budżetu, postępowanie przetargowe zostało unieważnione – jak czytamy w oficjalnym uzasadnieniu.

Zamierzenie dotyczące „modernizacji obszaru dawnej sceny oraz fontanny w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach w formule zaprojektuj i wybuduj” stanowiło pierwsze podejście do realizacji ogólnomiejskiego projektu sfinansowanego z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Na ten cel głos oddało ponad 6,7 tysiąca mieszkańców Gliwic, wyprzedzając tym samym trzy inne propozycje, które zdobyły nieco ponad 4 tysiące głosów każda (najwięcej z pozostałych zdobył cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży – 4444 głosy).

Warto dodać, że to już druga próba wnioskodawców chcących w ramach GBO poprawić stan rejonu w okolicy tężni solankowej. Wcześniej, w roku 2022, najwięcej głosów (3,8 tys.) zyskało zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu przy nowej siedzibie gliwickiej Mariny. Początkowo realizacja tego zadania miała nastąpić w 2023 roku, jednak ostatecznie znalazło się ono w planie przetargów MZUK na bieżący rok.

Dodaj komentarz