Planowane prace remontowe w gliwickim Ratuszu mają rozpocząć się latem

Środek lata to przewidywany termin rozpoczęcia prac remontowych w gliwickim Ratuszu. Miasto zarezerwowało na ten cel kwotę nieco przekraczającą 1,23 mln zł w planie przetargów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykonawcą remontów zostanie jedna z firm, które zgłosiły swoje oferty w niedawno ogłoszonym konkursie publicznym. Najtańsza z nich mieści się w wyznaczonym przez miasto budżecie.

Oferenci uczestniczący w przetargu oszacowali koszt swoich usług na kwotę od 1,22 mln zł do 1,86 mln zł. Wśród zaplanowanych prac remontowych znajdują się takie działania jak ocena stanu tynków czy usunięcie nieodwracalnie zniszczonych fragmentów okładzin. Ponadto, przewidziano wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, oraz antykorozyjne zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych. Kolejnym etapem będzie uzupełnienie tynków i nałożenie nowej warstwy farby.

W ramach renowacji rzeźb konieczne będzie usunięcie wtórnych uzupełnień oraz zapraw, zabezpieczenie pozostałości polichromii, oczyszczenie powierzchni oraz odtworzenie złoceń. Wykonawca będzie także musiał wykonać z miedzianej blachy obróbki blacharskie podstawy.

Ta inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RPOZ), który pokrywa do 98% kosztów prac. Ratusz w Gliwicach to budynek zabytkowy, gdzie co kilka lat prowadzone są prace remontowe. W latach 2008-2009 odrestaurowano wnętrza budynku, a w 2018 roku wymieniono stolarkę okienną. W 2022 roku przeprowadzono prace przy elewacji na poziomie gruntu, których zakres obejmował oczyszczanie, uzupełnianie ubytków i malowanie cokołu obiektu od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne prace remontowe będą realizowane głównie podczas lata. Teren budowy ma zostać przekazany nie wcześniej niż 1 lipca, natomiast prace remontowe północnej elewacji podcieni mają rozpocząć się po 1 października. Cały proces ma trwać 4 miesiące.

Dodaj komentarz