Obchody 20-lecia członkostwa Polski w UE: konkurs fotograficzny w Gliwicach

Pierwsze oznaki wiosny pukają do naszych drzwi, a razem z nimi nadchodzi także 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gliwice już szykują się, aby uczcić ten ważny jubileusz… Już teraz zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, który odbywać się będzie w marcu. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszego zdjęcia przedstawiającego miejsca i obiekty w przestrzeni miejskiej, które uległy przemianie lub powstały dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Nowoczesne oblicze Gliwic, odrestaurowane wnętrza Zamku Piastowskiego, odnowiony park Chrobrego i budowle dworca PKP, futurystyczne Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej, największy w tej części kraju węzeł autostrad, Centrum Przesiadkowe, uporządkowany zbiornik w Wilczych Dołach, nowa tras średnicowa czy fragmenty obwodnicy gliwickiej… Wszystko to stanowi listę realizacji dofinansowanych przez Unię Europejską, zarówno miejskich jak i prywatnych. Zachęcamy do zapoznania się z nią i przystąpienia do konkursu! Konkurs fotograficzny rozpoczął się 1 marca i jest skierowany do osób pełnoletnich.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie – o rozdzielczości co najmniej 3000 × 2100 pikseli (300 dpi) i wymiarach dostosowanych do wydruku w formacie ok. 68 × 98 cm. Zdjęcia należy wysłać do Urzędu Miejskiego w Gliwicach do godz. 12:00, najpóźniej do 20 marca, wyłącznie w formie elektronicznej. W nazwie pliku przesłanego do urzędu Gliwice ze zdjęciem powinno znajdować się imię i nazwisko autora. E-mail powinien zostać zatytułowany Konkurs „Gliwice w Unii – Unia w Gliwicach”, a w jego treści należy podać szczegółowe dane osoby zgłaszającej oraz informację, jaki obiekt jest przedstawiony na fotografii.

Prezydent Miasta Gliwice powoła komisję konkursową, która oceni nadesłane prace. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne (od 500 do 1000 zł) i rzeczowe. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na 26 marca.

Dodaj komentarz