Wznawiane prace przy remoncie Alei Mickiewicza: demontaż krawężników i modernizacja systemu oświetlenia

Przy remoncie Alei Mickiewicza, który zostanie wznowiony po przerwie zimowej, pierwszych kilka działań obejmie demontaż krawężników i wymianę latarni oświetlenia ulicznego. Te działania zapoczątkują kolejny etap prac związanych z renowacją tej ważnej arterii drogowej.

Inwestycja ta koncentruje się na odcinku Alei Mickiewicza długości ponad 700 metrów, począwszy od skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego aż do skrzyżowania z ulicą Zawiszy Czarnego. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wylicza główne prace, które obejmują wymianę nawierzchni szlaku pieszo-rowerowego. Dodatkowo, w ramach prowadzonych prac, nastąpi przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na ulicach Juliusza Ligonia, Aleksandra Puszkina i Małej. Na skrzyżowaniach planowane są wyniesienia, mające za zadanie spowolnić ruch uliczny.

Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sobieskiego zostaną zamontowane aktywne znaki STOP, a wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej pojawią się ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz stacja naprawy rowerów – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Organizatorzy projektu przypominają, że plan remontu Alei Mickiewicza był konsultowany zarówno z przedstawicielami Rady Dzielnicy, jak i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dodaj komentarz