Ogólnopolska akcja policyjna „TRUCK & BUS” w ramach Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego ROADPOL

W dniu 25 lutego 2024 roku, siły policyjne przeprowadziły na terenie całego kraju działania pod szyldem „TRUCK & BUS”. Przeprowadzenie tej operacji stanowiło odpowiedź na inicjatywę Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego ROADPOL i miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przez kontrolę pojazdów i pilnowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących. Ta akcja nie ograniczała się wyłącznie do Polski, lecz miała charakter międzynarodowy, zbieżny z operacjami prowadzonymi w innych państwach.

Podczas tej operacji główny nacisk położono na kontrolę stanu technicznego pojazdów, warunków transportu ładunków, czasu pracy kierowców oraz przewożenia osób i rzeczy. Istotą operacji była identyfikacja i likwidacja wszelkich nieprawidłowości związanych z transportem oraz egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.

Podczas działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy z gliwickiej jednostki policji, udało się wykryć aż 18 przypadków naruszeń przepisów. Wśród nich były sytuacje, które doskonale ilustrują skomplikowany problem z jakim muszą radzić sobie jednostki odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym.

Na przykład na autostradzie A4 w Gliwicach funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 54-letniego kierowcę ciężarówki marki DAF. Kierujący był pod wpływem alkoholu, co wykazało badanie trzeźwości. Okazało się, że miał 0,7 promila alkoholu we krwi, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. Na drodze krajowej DK 88 zatrzymano kierowcę ciężarówki, który nie przestrzegał zasad obligatoryjnego odpoczynku. Mandat karny oraz decyzja administracyjna zostały nałożone na 53-letniego mężczyznę.

Inny przypadek to zatrzymanie prawa jazdy kierowcy ciężarówki na tej samej drodze DK 88, który przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych. Jest też przykład z autostrady A4 w miejscowości Żernica, gdzie funkcjonariusz policji zatrzymał autobus przewożący dzieci. Kierował nim mężczyzna, który nie posiadał wymaganych uprawnień od roku 2022, a także nie odbył obowiązkowego kursu na przewóz osób.

Każda z tych sytuacji podkreśliła znaczenie konsekwentnego egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz stałego monitorowania sytuacji na drogach. Akcja „TRUCK & BUS” świadczy o zaangażowaniu służb w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. W ramach dbałości o życie i zdrowie użytkowników drogowych, policjanci nieustannie walczą z nielegalnymi praktykami i nieprawidłowościami na drogach. Współdziałanie na poziomie międzynarodowym oraz zdecydowane działania kontrolne są kluczowe dla utrzymania bezpiecznych warunków na naszych drogach.

Dodaj komentarz