Planowane zmiany i rozbudowa Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

22 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent Gliwic – Adam Neumann oraz jego zastępca – Mariusz Śpiewok, omówili plany budowy nowego szpitala z pracownikami Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Na spotkaniu prezentowano koncepcję nowego szpitala, planowane zmiany oraz odpowiadało na pytania personelu medycznego.

Przygotowania do budowy nowego szpitala miejskiego toczyły się przez wiele miesięcy. Wszystkie formalności zostały już dopełnione, w tym projekt budowy, zgody budowlane oraz niezbędna procedura Ministerstwa Zdrowia dotycząca celowości inwestycji – tzw. IOWISZa (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Oferty w przetargu na budowę obiektu zostały otwarte 14 lutego.

Zaplanowano, że nowoczesny szpital będzie znajdował się przy ul. Kujawskiej i powstanie za kilka lat. Ma on być nową siedzibą Szpitala Miejskiego nr 4, który obecnie działa w kilku lokalizacjach: przy ul. Kościuszki, Zygmunta Starego oraz Radiowej. Mariusz Śpiewok – zastępca prezydenta Gliwic, przedstawił na spotkaniu firmę, która ma zamiar wybudować nowy szpital.

Na realizację inwestycji miasto zabezpieczone ma około 364 mln zł w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kwota ta obejmuje budowę obiektu do stanu surowego zamkniętego, realizację głównych podejść instalacyjnych oraz zagospodarowanie terenu (bez małej architektury i zieleni). Inwestycja uwzględnia również modernizację układu drogowego w rejonie ul. Pocztowej, Kujawskiej oraz Ceglarskiej.

Planowane jest również zwiększenie budżetu, co pozwoli na pełne wykończenie budynku szpitala oraz zakup sprzętu medycznego. Jak informował prezydent Mariusz Śpiewok, decyzja o wyborze wykonawcy inwestycji może potrwać od 3 do 6 miesięcy. Dodał też, że dla pełnej realizacji projektu konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Projektowany budynek lecznicy ma składać się z 5 pięter i posiadać lądowisko dla śmigłowców medycznych. Przewiduje się utworzenie 12 oddziałów z 356 łóżkami dla pacjentów oraz nowoczesny SOR z izbą przyjęć, obszarem resuscytacyjno-zabiegowym i konsultacyjnym dla dzieci i dorosłych. Budynek ma również pomieścić działy diagnostyczno-zabiegowe, bloki operacyjne oraz 31 gabinetów poradni przyszpitalnych. Plan zakłada stworzenie parku, placu zabaw oraz terenu rekreacyjno-sportowego. Przy szpitalu powstanie około 350 miejsc parkingowych.

Podczas spotkania pracownicy mieli szereg pytań dotyczących organizacji pracy po przenosinach do nowego budynku, terminów realizacji inwestycji oraz liczby miejsc parkingowych. Wyrazili także zadowolenie z możliwości dalszej pracy w dobrze współdziałającym zespole. Prezydent Adam Neumann podsumował spotkanie, dziękując personelowi za dotychczasową pracę i zaangażowanie, a jednocześnie zapewniając o determinacji władz miasta w sprawie realizacji inwestycji.

Dodaj komentarz