Planowane przekształcenia głównych arterii Gliwic w sieć dróg rowerowych

Inżynierowie drogowi w Gliwicach zamierzają zrewolucjonizować układ ruchu na kilkunastu ważnych ulicach miasta, poprzez wprowadzenie ścieżek rowerowych lub pasów ruchu dedykowanych dla jednośladów. Wykonanie tych zmian będzie wynikiem przetargu na projektowanie nowego rozmieszczenia ruchu na poszczególnych trasach, które mają przysłużyć się cyklistom.

Reprezentanci rady miejskiej zauważyli stopniowe narastanie liczby rowerzystów poruszających się po gliwickich ulicach. Rozpatrują teraz możliwość wprowadzenia pomysłów zgłoszonych przez samych entuzjastów jazdy na rowerze, które do tej pory nie były możliwe do realizacji z różnych powodów (na ten temat pisaliśmy w 2020 roku – link). Zgodnie ze słowami wiceprezydenta Mariusza Śpiewoka podczas wywiadu w naszej redakcji, planują teraz zlecić opracowanie projektu bezpiecznej sieci dróg rowerowych na wybranych kluczowych ulicach miasta.

Planowane zmiany mają odbywać się przy minimalnym zaangażowaniu środków finansowych i czasu, bez potrzeby przebudowy obecnej infrastruktury drogowej. Celem projektu jest stworzenie spójnej sieci dróg rowerowych, która uwzględniałaby już istniejące trasy. Dotyczy to głównie obszarów centralnych Gliwic oraz dróg prowadzących z centrum do peryferyjnych dzielnic miasta. Jakie ulice mają zostać przekształcone?

Planowane są zmiany na takich ulicach jak: Tarnogórska, Daszyńskiego, Kościuszki, Dąbrowskiego, Śliwki, Toszecka, Traugutta, Kozielska, Andersa, Pszczyńska, Poniatowskiego, Orlickiego, Bernardyńska, Świętojańska i Opolska. Każda z nich została szczegółowo opisana w kontekście planowanych przekształceń.

Na liście tej nie znalazły się m.in. ulice Wrocławska, Częstochowska i Dworcowa, ale w planach przetargowych ZDM na ten rok widnieje osobna pozycja dotycząca tych ulic. Nie jest ona jednak stricte związana z planowanymi trasami rowerowymi, ale raczej z projektowaniem docelowego układu ruchu dla tych arterii. W poprzednich zapowiedziach miasta pojawiały się informacje o ewentualnym zawężeniu ulicy Dworcowej do dwóch pasów ruchu, co mogło sugerować możliwość wprowadzenia tam ścieżek dla rowerów.

Przy tworzeniu projektów zmian na wyżej wymienionych 15 ulicach, wykonawcy będą zobowiązani do konsultacji z Komendą Miejską Policji oraz Stowarzyszeniem „Rowerowe Gliwice”. Wiadomo również, że w ramach zmian organizacji ruchu mogą być wprowadzone takie rozwiązania jak likwidacja istniejących azyli dla pieszych, zmniejszenie ilości pasów ruchu lub ich zwężenie, likwidacja lewoskrętów na skrzyżowaniach, zastosowanie śluz rowerowych i wprowadzenie drogi rowerowej w rejonie skrzyżowania.

Dodaj komentarz