Nowa nazwa dla placu w Gliwicach – radni rozpatrzą projekt uchwały

Planuje się zmianę nazwy jednego z gliwickich placów, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Łanowej i Rolników w dzielnicy Bojków. Rada Miasta ma przeprowadzić dyskusję na ten temat podczas nadchodzącej sesji. Wskazany termin spotkania to czwartek, 25 stycznia.

Wg zgłoszonej propozycji, nowa nazwa placu miałaby nawiązywać do działalności zakonu Cystersów, który przez wiele wieków był zasłużony dla tej okolicy. Proponowaną nazwą jest „Plac Cysterski”. Ten pomysł wyszła od Rady Dzielnicy Bojków w ramach upamiętnienia zakonników cysterskich i ich znaczącej roli, jaką odegrali dla społeczności i rozwoju tej części miasta.

Zakonnicy cysterscy przez setki lat prowadzili działalność duszpasterską, edukacyjną, dbali o potrzeby lokalnej społeczności, a także sprzyjali rozwojowi dzielnicy Bojków. Plac objęty propozycją zmiany nazwy to działka numer 668, położona w obrębie Bojkowa. Niedaleko od niej znajduje się kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który również jest związany z historyczną obecnością i działalnością zakonu Cystersów.

Dodaj komentarz