Nowe spojrzenie na ulicę Zwycięstwa – szerokie konsultacje w sprawie projektu przebudowy

Pod koniec ubiegłego roku zakończono etap przyjmowania zgłoszeń do konkursu, który miał na celu zdefiniowanie nowego wyglądu ulicy Zwycięstwa. W sumie zostało zgłoszonych 30 propozycji. W przesłanych pracach widoczne są pomysły zespołów architektów na przyszłe oblicze tej ważnej miejskiej arterii. Teraz każda z tych propozycji jest poddawana szczegółowej analizie przez dziesięcioosobową komisję. Skład tego zespołu to przedstawiciele różnych sektorów: lokalne władze, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, specjaliści od infrastruktury drogowej, osoby odpowiedzialne za zielenie miejską, a także reprezentanci Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego, w tym miejski konserwator zabytków oraz członkowie Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Do procesu oceny prac konkursowych zostaną również zaangażowane Rada Dzielnicy Śródmieście oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowe Gliwice i Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Cały projekt będzie oparty na koncepcji, która zwycięży w konkursie. Ma ona przekształcić ulicę Zwycięstwa w pulsujące życiem miejsce, które spełni oczekiwania mieszkańców Gliwic. Celem jest stworzenie przestrzeni, która zaspokoi ich różnorodne potrzeby.

Kwestia przyszłego wyglądu ulicy Zwycięstwa była tematem dyskusji już od jakiegoś czasu. Wszystko rozpoczęło się od konsultacji z mieszkańcami miasta. Głównym postulatem gliwiczan było zwiększenie ilości zieleni na ulicy. Zasugerowali również poszerzenie chodników, aby mogły na nich znaleźć się ogródki kawiarniane. Proponowano także stworzenie infrastruktury dla rowerzystów oraz umieszczenie większej liczby ławek dla przechodniów. Po tych konsultacjach ogłoszono konkurs na zagospodarowanie ulicy, a następnie rozpoczęto etap przyjmowania zgłoszeń, który zakończył się w połowie grudnia ubiegłego roku. Teraz kolejnym krokiem jest analiza zgłoszonych propozycji i podjęcie decyzji o ostatecznym projekcie.

Dodaj komentarz