Start kampanii wyborczej w Gliwicach: Zarząd Dróg Miejskich ostrzega przed nielegalnym umieszczaniem reklam

Na horyzoncie pojawiają się wybory – 7 kwietnia mieszkańcy Gliwic wybierają swojego nowego prezydenta i radnych. Jeżeli pojawi się konieczność przeprowadzenia drugiej tury, odbędzie się ona 14 dni później, czyli 21 kwietnia. Wraz z nadchodzącym wydarzeniem, rusza również kampania wyborcza.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wydał komunikat dla komitetów wyborczych. W przypadku planowania rozmieszczenia reklam wyborczych na słupach oświetleniowych umieszczanych przy drogach, konieczne jest uzyskanie dwóch różnych zezwoleń. Pierwsze dotyczy zgody na lokację reklamy, drugie natomiast odnosi się do zajęcia pasa drogowego. Przed uzyskaniem tych zezwoleń, komitety muszą jednak uzyskać zgodę od właściciela słupów. Dla słupów miejskich, zgoda powinna być uzyskana od Wydziału Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a dla słupów należących do Tauronu – zgoda powinna zostać udzielona przez spółkę Tauron Nowe Technologie.

Opłata za umieszczenie reklamy wynosi 3,50 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni reklamy na dobę. Istnieją jednak pewne ograniczenia dotyczące wyborczych reklam. Każdy z komitetów wyborczych może rozmieścić maksymalnie 500 plakatów w pasach drogowych podczas trwania kampanii wyborczej. Do tego, maksymalne wymiary plakatu nie mogą przekraczać 594 mm szerokości i 841 mm wysokości.

Ważnym jest też zauważenie, że Zarząd Dróg Miejskich nie wyraża zgody na umieszczanie reklam w formie banerów, flag oraz przyczep samochodowych przy drogach. To jest ważne do zapamiętania podczas planowania strategii kampanii wyborczej.

Dodaj komentarz