Przetarg na zakup nieruchomości przy ulicy Dworcowej z ceną początkową 1,7 mln zł

Pod koniec lutego można spodziewać się wyjaśnienia kwestii dotyczących przyszłości działek zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej, które ostatnio zostały oferowane do sprzedaży. Pierwsza propozycja ceny dla tych posesji wynosi ponad 1,7 mln zł.

Miasto przekazało informacje o planach na sprzedaż tych terenów w październiku, wskazując jednocześnie, że przetarg zostanie zorganizowany w grudniu, chyba że pojawią się osoby posiadające prawo pierwokupu. Wygląda na to, że takie osoby nie wystąpiły. Jeśli znajdą się osoby zainteresowane udziałem w przyszłym roku w aukcji, istnieje możliwość powstania nowych obiektów mieszkalnych w samym sercu Gliwic.

Należy wspomnieć, że na działkach przy ulicy Dworcowej, które znajdują się na skrzyżowaniu z aleją Przyjaźni, może zostać wybudowany budynek o pięciu piętrach. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zaplanowano tam budynki mieszkalne i usługowe.

Działki o numerach 1150/2 i 1151/2 w obszarze Stare Miasto są zlokalizowane przy ulicy Dworcowej w Gliwicach. Bezpośrednio obok nich znajduje się budynki mieszkalne oraz usługowe. W pobliżu znajdują się także budynki edukacyjne, placówki medyczne oraz sportowe. Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta i są porośnięte drzewami oraz krzewami. Jeśli pojawiłaby się potrzeba usunięcia drzew czy krzewów, konieczne będzie uzyskanie odpowiedniego zezwolenia – zgodnie z załącznikiem do zarządzenia prezydenta miasta.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, te działki są oznaczone symbolem 72UM, co oznacza, że wymagane jest tam budowanie obiektów mieszkalnych i usługowych o miejskim charakterze, o różnorodnej i nowoczesnej architekturze, o wysokości od 4 do 5 pięter. Na tym terenie jest możliwe budowanie parkingów wielopoziomowych o minimum trzech użytecznych kondygnacjach, jednak muszą one pasować do charakteru miejsca i otaczającej zabudowy.

Podstawowym przeznaczeniem tych działek jest zabudowa mieszkalna i usługowa, a dodatkowo mogą być tam umieszczone urządzone zielone tereny, dojazdy i parkingi. Intensywność zabudowy, inaczej mówiąc, stosunek całkowitej powierzchni budynku do powierzchni działki budowlanej, ustalono na minimum 1,5; możliwe jest w pełni zabudowanie tych nieruchomości, jednak konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

Dodaj komentarz