Znaczący wzrost cyberprzemocy wśród uczniów – jak przeciwdziałać temu zjawisku?

W Gliwicach, prowadzący działania profilaktyczne w szkołach funkcjonariusze policji w coraz większym stopniu stają się świadkami narastania problemu cybernękania, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Alarmujące jest jednak zauważalne przenikanie negatywnego zjawiska hejtowania do młodszych grup wiekowych, takich jak dzieci uczące się na poziomie podstawowym. Zgłaszane sytuacje pokazują, że rodzice często nie mają świadomości o funkcjach i możliwościach aplikacji oraz dodatków na platformach społecznościowych, z których korzystają ich pociechy. Na popularności zyskują obecnie różnego rodzaju narzędzia umożliwiające wysyłanie anonimowych wiadomości.

Na dostępnych zdjęciach można zaobserwować salę lekcyjną pełną skupionej młodzieży, której wykład przekazuje policjant. Na tablicy interaktywnej prezentowany jest slajd przedstawiający pytanie: „Co to jest czyn karalny?”. To dzięki aspirantowi Piotrowi Radzikowi nauczyciele mogą liczyć na wsparcie w edukacji młodzieży na temat zagrożeń płynących z sieci, jak również na pomoc przy wyjaśnianiu czym jest hejt i jakie konsekwencje prawne mogą wynikać z jego stosowania.

W komunikacji internetowej młodzieży często pojawiają się zwroty taj „Not Gonna Lie” czy „To Be Honest”, które w slangu oznaczają szczerość lub uczciwość wypowiedzi. Są one popularne zwłaszcza podczas korzystania z aplikacji społecznościowych.

Niewiarygodnie istotnym zagrożeniem staje się dla dzieci możliwość otrzymywania anonimowych wiadomości poprzez dodatkowe funkcje w popularnych aplikacjach komunikacyjnych. Nierzadko rodzice nie dostrzegają problemu, a przecież już nawet sami najmłodsi użytkownicy udostępniają takie funkcje swoim znajomym. Aplikacje te prezentują się jako miejsca do wysyłania anonimowych wiadomości i proponują różnego rodzaju gry towarzyskie.

Akcje hejtowania w sieci, inaczej mowy nienawiści, są spotykane w wielu kontekstach internetowych. Często młodzi internauci, poczuciem anonimowości zachęcani do agresywnych zachowań, składają obraźliwe komentarze z poczucia bezkarności. Bez trudu można sobie wyobrazić jakie treści na temat wyglądu, cech fizycznych, zamożności czy charakteru dziecka mogą się pojawiać.

Ważne jest jednak przypomnieć, że słowa potrafią ranić tak samo mocno jak czyny. Rzuconych raz nie da się cofnąć. Dlatego naszym obowiązkiem jest nauczyć dzieci, że hejt ma swoje konsekwencje. Nie zawsze są one pokrzywdzonymi stronami, czasem to one same mogą stać się sprawcami.

Wszyscy powinniśmy być świadomi, że narzędzia umożliwiające anonimowe wysyłanie wiadomości mogą być wykorzystane do przekazywania obraźliwych treści bez ryzyka identyfikacji nadawcy. Rodzice powinni mieć świadomość jakie aplikacje zainstalowane są na telefonach ich dzieci i czy znają one zasady ich użytkowania.

Starsze dzieci korzystają z internetu nie tylko w domu, ale również w szkole czy u przyjaciół. Dlatego ważne jest aby rodzic znał odpowiedzi na pytania takie jak: w jaki sposób dziecko spędza czas w sieci, jakie ma kontakty, jakie treści publikuje i jak dba o swoją prywatność. Nieoceniona jest umiejętność rozmowy na te tematy oraz ustalenie limitu czasu korzystania z sieci.

Zalecenia dla rodziców w kwestii bezpieczeństwa w sieci to przede wszystkim: kontrola czasu spędzanego przez dziecko w internecie i na jakich stronach, rozmowa o bezpieczeństwie w sieci i nieodpowiednich zachowaniach, edukowanie o konsekwencjach hejtu i mowy nienawiści oraz o tym jak korzystać z funkcji anonimowego wysyłania wiadomości z szacunkiem dla innych użytkowników.

Dodaj komentarz