Transformacja ulicy Zwycięstwa: 30 projektów w grę, werdykt za dwa miesiące

Proces zbierania propozycji dotyczących nowego wyglądu ulicy Zwycięstwa dobiegł końca. W odpowiedzi na konkursowy apel zgłoszono 30 różnorodnych koncepcji. Organizator konkursu ma teraz przed sobą dwa miesiące analizy i oceny nadesłanych projektów.

Wspomnijmy, że zadanie polegało na opracowaniu planu zagospodarowania konkretnego fragmentu tej ważnej arterii miasta – od Rynku do ulicy Stanisława Dubois.

Po przerwie świąteczno-noworocznej spotka się specjalna komisja, która będzie miała na swoje dyspozycji 60 dni na przestudiowanie wszystkich zgłoszonych prac. Najlepsze projekty zostaną wyróżnione i staną się podstawą do stworzenia dokumentacji projektowej, która będzie niezbędna do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Za najlepsze pomysły czekają nagrody pieniężne. Pierwsza nagroda to 95 tys. zł, druga to 30 tys. zł, a trzeci laureat otrzyma 15 tys. zł.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się kreatywnym podejściem do ulicy Zwycięstwa, łącząc jej historyczny charakter z nowoczesnymi potrzebami mieszkańców (pieszych, rowerzystów, kierowców) oraz gości odwiedzających miasto.

Ulica Zwycięstwa powinna stać się miejsce przyjazne dla wszystkich użytkowników, uwzględniając również osoby niepełnosprawne. Koncepcje powinny także przewidywać miejsce na zielone elementy, które są istotnym składnikiem przestrzeni miejskiej.

Dodaj komentarz