Policjanci apelują o czujność wobec osób bezdomnych podczas zimowych nocy

Przedstawiciele służb porządkowych zwracają uwagę na rosnące niebezpieczeństwo szybkiego wychłodzenia organizmu, które wzrasta wraz ze spadkiem temperatury poniżej zera. Sytuacja staje się jeszcze bardziej niebezpieczna przy dużej wilgotności powietrza. Osoby bez domu, które aby chronić się przed nieprzyjemną aurą, często szukają schronienia w opuszczonych budynkach, klatkach schodowych czy altankach działkowych, są szczególnie narażone na skutki niskich temperatur. Apeluje się do wszystkich obywateli, aby byli czujni i reagowali na los tych ludzi, zwłaszcza w sezonie zimowym.

Przedstawiciele policji oraz straży miejskiej regularnie patrolują miejsca potencjalnego przebywania osób bezdomnych. Często ich działania mają charakter interwencyjny i prowadzą do uratowania życia. Niemniej jednak, wsparcie społeczności lokalnej jest niezbędne. Każdy obywatel ma moralny obowiązek zawiadomić odpowiednie służby, jeżeli posiada informacje o osobie potrzebującej pomocy.

Zima to okres wyjątkowo trudny dla osób bezdomnych. Często zmuszeni są oni do szukania schronienia przed zimnem, deszczem i wiatrem w miejscach nie przeszkadzających innym. Niestety, takie pomieszczenia zazwyczaj nie są ogrzewane, co prowadzi do konsumpcji alkoholu lub nawet rozpalania ogniska jako sposobu na ogrzanie się, mimo potencjalnego ryzyka.

Podczas rutynowych kontroli opuszczonych budynków, altanek, garaży, parków oraz dworców, policjanci oraz strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo osób bezdomnych. Informują ich również o dostępnych schroniskach dla bezdomnych. Warto przypomnieć, że od listopada każdego roku działa specjalna infolinia całodobowa pod numerem 987, która obejmuje teren województwa śląskiego. Zawiera ona informacje na temat możliwości udzielenia pomocy osobom bezdomnym, które są również dostępne na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dodaj komentarz