Skazanie przedsiębiorcy za korupcję w sektorze budowlanym na Śląsku

Przedsiębiorca z branży budowlanej, działający na terenie Śląska, został skazany po interwencji funkcjonariuszy Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach. Został on aresztowany tuż po przekazaniu łapówki dyrektorowi jednej z publicznych placówek służby zdrowia. Wyrok wydał Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, który umieścił mężczyznę w areszcie.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego z katowickiej Delegatury zatrzymali mężczyznę prowadzącego prywatną firmę w sektorze budowlanym na Śląsku. Przekazał on dyrektorowi publicznej instytucji medycznej korzyść majątkową w postaci 50 000,00 zł gotówki, a także obiecał wręczenie kolejnej łapówki.

Zespół Prasowy CBA poinformował, że zatrzymany biznesmen prowadził intensywne prace remontowo-budowlane na terenie placówki medycznej. Wręczone przez niego pieniądze miały na celu skorumpowanie dyrektora placówki zdrowotnej i uzyskanie od niego przywilejów dla swojej firmy, co widoczne było w postaci kolejnych umów i kontraktów na usługi budowlane.

Zgromadzony materiał dowodowy został przekazany do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód uwzględnił prośbę prokuratora i nałożył na mężczyznę środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 40 dni. Prokurator zdecydował się złożyć zażalenie na to rozstrzygnięcie dotyczące długości czasu tymczasowego aresztu.

Dodaj komentarz