Zmiana planów modernizacji Targu Lipowego w Gliwicach

Miejski Zakład Usług Komunalnych (MZUK) w Gliwicach ogłosił, że plany dotyczące renowacji miejskiego targowiska przy ulicy Lipowej doznają istotnej zmiany. Aktualizacja planów oznacza, że zakres pierwotnie przewidywanych prac nie zostanie w pełni zrealizowany.

Decyzję podjęto po uwzględnieniu opinii zarówno kupujących, jak i sprzedających. Planowane były poważne prace modernizacyjne, ale teraz zdecydowano się na bardziej subtelne podejście, które pozwoli zachować specyficzny charakter tego miejskiego rynku. Jak poinformował MZUK, Targ Lipowy będzie teraz poddany „liftingowi”, który obejmie m.in. poprawę warunków sanitarnych oraz remont ogrodzenia otaczającego teren targowiska.

Pierwotny plan na gruntowną modernizację targowiska składał się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na przetargu na zakup kontenerów, które miały służyć jako tymczasowe stoiska dla sprzedawców na terenie obok stadionu Piasta Gliwice. Kontenery te miały zostać przeniesione z powrotem na zmodernizowany teren targowiska po zakończeniu prac renowacyjnych. Jednak przetarg nie został rozstrzygnięty, ponieważ oferta przekraczała budżet przeznaczony na ten cel przez miasto.

W świetle powyższego, urzędnicy zdecydowali odstąpić od pierwotnych planów, tłumacząc to znacznymi kosztami związanymi z pełnym zakresem modernizacji targowiska. Planowane ulepszenia będą teraz realizowane w przyszłym roku.

Dodaj komentarz