Możliwe nowe inwestycje w centrum Gliwic

Na sprzedaż zostały wystawione dwie działki mieszczące się na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i alei Przyjaźni. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość wybudowania w tym miejscu budynku mieszkalno-usługowego o maksymalnej wysokości 5 pięter naziemnych.

Nieruchomość o powierzchni nieco poniżej 0,14 hektara ma zostać zbyta poprzez przetarg nieograniczony. Cena wywoławcza dla tych terenów wynosi nieco więcej niż 1,7 mln zł.

Działki o numerach 1150/2 i 1151/2 obr. Stare Miasto są usytuowane przy ulicy Dworcowej w Gliwicach, a ich bezpośrednim sąsiedztwem jest zabudowa mieszkalno-usługowa. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa te tereny symbolem 72UM, co sugeruje konieczność realizacji projektu architektonicznego zakładającego urozmaiconą i nowoczesną architekturę o charakterze śródmiejskim, o wysokości od 4 do 5 kondygnacji.

Sprzedaż nieruchomości jest planowana na dzień po 1 grudnia bieżącego roku. Przedmiotową działkę mogą nabyć osoby, które posiadają pierwszeństwo w zakupie tej nieruchomości. Szczegółowe informacje można znaleźć w zarządzeniu Prezydenta Miasta: DWORCOWA ZPM_2023_8672.

Jeżeli tereny przy ulicy Dworcowej zostaną sprzedane deweloperowi, to będzie to jeden z ostatnich projektów mieszkaniowo-usługowych realizowanych w centrum Gliwic. W bezpośrednim sąsiedztwie przewidziany jest również budynek o wysokości 7 kondygnacji naziemnych, który ma powstać na miejscu dawnej mleczarni na skrzyżowaniu alei Przyjaźni i ulicy Moniuszki oraz przy nieodległej ulicy Nasyp. Inwestycje planowane są również na gruntach przy alei Przyjaźni, w rejonie ulic Berbeckiego i Wybrzeże Armii Krajowej. Dodatkowo, już prawie skończony obiekt mieszkalny jest ulokowany przy ulicy Mikołowskiej, natomiast kolejna inwestycja rośnie na miejscu dawnego biurowca przy ulicy Zygmunta Starego.

Dodaj komentarz