Informacja Diecezji Gliwickiej na temat tragicznego pożaru w probostwie Kozłowskiej parafii św. Mikołaja

W dniu 21 października 2023 roku, w porannych godzinach, doszło do straszliwego zdarzenia w Kozłowie, gdzie budynek probostwa przy parafii św. Mikołaja został dotknięty przez ogień. Szalejący płomienie strawiły znaczącą część obiektu, w którym prawdopodobnie przebywała jedna osoba. Do działań gaśniczych zaangażowane były różne zespoły zarówno Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podczas przeglądu terenu dotkniętego tragedią, ujawniono człowiecze resztki zwęglone przez ogień – nie można było ich jednak zidentyfikować na miejscu. Badania mające na celu ustalenie tożsamości tych szczątków będą przeprowadzone w laboratorium medycyny sądowej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to pozostałości po ks. Andrzej Wandzel, administratorze parafii w Kozłowie.

Biskup Gliwicki, po otrzymaniu wiadomości o tym smutnym wydarzeniu, bez wahania udał się do Kozłowa, aby osobiście ocenić sytuację. Duszpasterz Diecezji Gliwickiej jest wdzięczny wszystkim strażakom za ich ciężką pracę i poświęcenie podczas gaszenia pożaru, a także służbom ratowniczym i policji za ich udział w akcji. Dodatkowo Biskup Gliwicki wspiera duchowo wiernych z parafii św. Mikołaja w Kozłowie, polecając ich opiece Boskiej Opatrzności i wzywając wszystkich diecezjan do modlitwy za nich.

Dodaj komentarz