Komplikacje z dostępem do stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Gliwicach

Stacja ładowania dla samochodów elektrycznych, która została zainstalowana przy dworcu kolejowym w Gliwicach, jest obecnie niedostępna dla publiczności. Przeszkodą dla potencjalnych użytkowników jest tablica z zakazem ruchu, która uniemożliwia dotarcie do tego miejsca. Właścicielem stacji jest PKP, a Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Gliwicach odpowiada za regulację ruchu drogowego na obszarze miasta. ZDM twierdzi, że sprawa była wcześniej uzgodniona z PKP.

Kwestię braku dostępu do stacji ładowania podniosła poseł Wanda Nowicka. ZDM, odpowiedzialny za modernizację terenu południowej części dworca PKP, która została zakończona we wrześniu, wyjaśnia, że to PKP jest właścicielem stacji ładowania. Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzeczniczka prasowa ZDM Gliwice, wyjaśnia, że konsultacje na temat zakazu ruchu odbyły się z przedstawicielami PKP S.A. przed zakończeniem inwestycji.

PKP informuje, że zmiany wprowadzone przez miasto w organizacji ruchu ograniczyły dostęp do stacji ładowania pojazdów elektrycznych tylko dla służb technicznych PKP S.A. oraz Straży Ochrony Kolei. Niemniej jednak, gdy tylko stacja zostanie uruchomiona (obecnie jest wyłączona z użytkowania), PKP zamierza wystąpić do władz miasta z wnioskiem o zmianę oznakowania i umożliwienie dostępu do stacji dla wszystkich właścicieli pojazdów elektrycznych. Paulina Kozioł, Główny Specjalista Wydziału Współpracy z Mediami w PKP S.A., wyraża nadzieję, że wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Dodaj komentarz