Odkrycie dwóch nielegalnych składowisk śmieci na terenie Gliwic

Pomimo wydawało by się zmniejszającej liczby, podczas rutynowych inspekcji przeprowadzanych przez personel Referatu Utrzymania Czystości w Zarządzie Dróg Miejskich, odkryto dwa obszary: wzdłuż ulicy Spokojnej w dzielnicy Łabędy oraz przy ulicy Toruńskiej w Trynku, które niestety stały się atrakcyjnymi miejscami do nielegalnego pozbywania się odpadów.

Wśród zidentyfikowanych odpadów – co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę dostępne usługi – znaleziono różnego rodzaju przedmioty, takie jak odpady komunalne, gruz budowlany, umywalki, meble łazienkowe i opony samochodowe. Co więcej, istnieje miejsce w Gliwicach dedykowane dla mieszkańców do BEZPŁATNEGO pozbywania się odpadów komunalnych. Jest to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ulicy Rybnickiej 199 b, gdzie mieszkańcy mogą bezpłatnie pozostawić posegregowane odpady.

Zarząd Dróg Miejskich podjął natychmiastowe działania i skierował zespół do usunięcia odpadów zarówno z ulicy Spokojnej, jak i Toruńskiej. Dalsze działania obejmowały zwrócenie się o wsparcie do lokalnej Policji oraz Straży Miejskiej, prosząc o szczególny nadzór nad tymi obszarami, aby zapobiec kolejnym incydentom tego rodzaju.

Dodaj komentarz