Ekspansja infrastruktury rowerowej w Gliwicach: nowe trasy w drodze

Ana Gilner, na czele Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, przekazała informację o podpisaniu umowy mającej na celu rozbudowę sieci dróg rowerowych w tym mieście. Umowa, sfinalizowana 26 września, zakłada modernizację istniejących tras dla rowerzystów oraz realizację planów dotyczących budowy zupełnie nowych.

Gilner wymienia szereg działań, które zostaną podjęte w ramach nowo podpisanej umowy. Przewiduje ona remont ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Mickiewicza. Ponadto, planowana jest budowa długo oczekiwanego ciągu komunikacyjnego dedykowanego pieszym i rowerzystom wzdłuż ulicy Toszeckiej, który ma przebiegać dalej ulicą Jachtową. Wreszcie, przewidziana jest przebudowa ulicy Strzelców Bytomskich w kierunku południowym oraz połączenie ulic Wschodniej i Jesiennej. Modernizacji doczeka się również kładka znajdująca się nieopodal parku Chrobrego.

Prace rozpoczną się od ulicy Mickiewicza oraz miejsca, gdzie dochodzi do skrzyżowania ulic Wschodniej i Jesiennej – na te lokalizacje uzyskano już wymagane pozwolenia. Proces pozyskiwania takich zezwoleń dla remontu ulicy Toszeckiej jest w trakcie realizacji.

Prezes PRUiM, Waldemar Macyszyn, zaznacza, że projekt nie ogranicza się do budowy i modernizacji ścieżek rowerowych. Prace obejmują także przeorganizowanie infrastruktury podziemnej, co oznacza inwestycje w instalacje teletechniczne, wodociągowe oraz energetyczne.

Obecnie w Gliwicach funkcjonuje około 120 km tras rowerowych, jednak lokalne władze są zdeterminowane, by tę liczbę zwiększyć. Adam Neumann, prezydent Gliwic, wyraził cel, aby miasto było gęsto pokryte drogami rowerowymi tworzącymi spójny system komunikacyjny. Cel ten ma na uwadze bezpieczeństwo i wygodę użytkowników, umożliwiając im łatwy dojazd do różnych części miasta – zarówno w kontekście codziennych dojazdów do pracy czy szkoły jak i rekreacyjnego korzystania z tras.

Dodaj komentarz