Bezzałogowe statki powietrzne nad Gliwicami- unijny projekt poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców

Począwszy od października, mieszkańcy Gliwic zauważą znacznie więcej dronów, czyli bezzałogowych statków powietrznych (BSP), unoszących się nad miastem. Zwiększona obecność tych urządzeń wynika z inicjatywy unijnej mającej na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Operacje lotnicze będą prowadzone na mocy umowy podpisanej pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a miastem Gliwice oraz gminami Pilchowice i Sośnicowice, współpracującymi z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Doświadczeni piloci, pracujący na zlecenie PAŻP, będą kierować bezzałogowymi jednostkami, które będą szczególnie widoczne nad takimi dzielnicami jak Stare Gliwice, Ostropa, Wójtowa Wieś, Trynek i Bojków.

Celem tych lotów jest stworzenie trójwymiarowej mapy terenu, która w przyszłości ułatwi bezpieczne poruszanie się dronów nad Gliwicami i innymi obszarami objętymi projektem unijnym. Specjaliści dokonają pomiarów sygnałów emitowanych przez bezzałogowe statki powietrzne, aby precyzyjniej określić ich położenie w przestrzeni. Dodatkowo, zidentyfikują obiekty przekraczające wysokość 25 m, takie jak budynki, maszty, słupy czy drzewa.

Przewiduje się, że loty dronów będą realizowane do końca listopada. Projekt noszący nazwę „Usługi cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz