Podsumowanie pięciu lat działania programu Czyste Powietrze

Minęło już pięć lat od rozpoczęcia programu Czyste Powietrze, którego liderem jest województwo śląskie. W gminie Miedźna, która jest pionierem w naszym regionie jeśli chodzi o inwestycje związane z czystym powietrzem, miała miejsce prezentacja efektów i podsumowanie funkcjonowania tego programu.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Paweł Mirowski, zwrócił uwagę na wartość programu, który umożliwia nie tylko wymianę starych pieców, ale także poprawia efektywność energetyczną budynków poprzez dofinansowanie ich docieplenia. – Na obecnym etapie, z 700 tys. wnioskami w tle, oszczędzamy 8,8 terawatogodzin energii, której używamy do ogrzewania domów. Tym samym redukujemy emisję CO2 o 0,3 miliona ton. To są imponujące efekty ekologiczne – podkreślił Mirowski.

Prezes NFOŚiGW zaznaczył również, że program „Czyste powietrze” ciągle się rozwija i dostosowuje do potrzeb beneficjentów, umożliwiając łatwiejszy dostęp i proces aplikacji o środki. – Od 2021 roku prowadzimy ten program wspólnie z samorządami gminnymi, tworząc punkty konsultacyjne. Dotacja wynosi obecnie aż 136 200 złotych, które możemy otrzymać na wymianę starego pieca i docieplenie domu. Polacy zauważają, że zmiany wprowadzone 3 stycznia są korzystne i składają wnioski o dofinansowanie. Od początku stycznia złożono już 150 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 7,5 mld złotych. Zmiany, które zostały przeprowadzone we współpracy z wojewódzkimi funduszami, podwyższyły wartość dotacji i ułatwiły jej rozliczenie – powiedział prezes Mirowski.

Wiceprezes Mirowski zapowiedział również, że do 2029 roku dostępne będzie aż 103 mld złotych. Wnioski są nadal przyjmowane w ramach naboru ciągłego. – W najbliższym czasie planujemy podjąć działania mające na celu dalsze promowanie programu – dodał.

Dodaj komentarz