Modernizacja infrastruktury na lotnisku w Gliwicach: nowe hangary Politechniki Śląskiej

Lotnisko w Gliwicach doświadcza znaczącej aktualizacji swojej infrastruktury. Dwa nowoczesne, całoroczne hangary, które będą podporządkowane Politechnice Śląskiej, są przygotowywane do wprowadzenia. Jeden z tych budynków będzie służył jako schowek dla samolotów, podczas gdy drugi zostanie przekształcony w pracownię dla mechaników lotniczych. Ponadto, w ramach tej inwestycji, powstał także nowy budynek o charakterze administracyjnym i edukacyjnym.

Hangary zajmują obszar przekraczający 1000 metrów kwadratowych. W połączeniu z obiektem administracyjno-szkoleniowym, te struktury będą wykorzystywane do realizacji celów statutowych przez jednostki lotnicze działające w ramach Centrum Kształcenia Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej. Te nowe obiekty będą często używane przez pracowników naukowych i studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy studiują na kierunkach Transport oraz Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna.

Profesor Kozuba wyjaśnił, że w przeszłości korzystali z budynków należących do Aeroklubu Gliwickiego i innych jednostek Politechniki Śląskiej zlokalizowanych na terenie Gliwic. Dodał, że uruchomienie tych nowych obiektów stawia tę uczelnię na czele instytucji oferujących specjalistyczne programy lotnicze. Cały projekt trwał ponad dwa lata, a otwarcie nowych hangarów jest planowane na wrzesień.

Nowe budynki będą miejscem prowadzenia zajęć teoretycznych, warsztatów oraz różnego rodzaju działań związanych z przygotowaniem do praktycznego szkolenia pilotów i mechaników lotniczych.

Dodaj komentarz