Książki uczące empatii trafiły do młodych pacjentów gliwickiego szpitala

Fundacja Rodziny Czepczyńskich obdarowała prezentami w postaci edukacyjnych książek małych pacjentów Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Publikacje te mają na celu informować dzieci o niepełnosprawności i uczyć właściwego zachowania wobec osób chorujących.

Projekt społeczny „ABC Empatii” dotarł do najmłodszych pacjentów oddziałów pediatrii i ortopedii dziecięcej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, którzy otrzymali książkę zatytułowaną „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”. Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom dotyczącym osób niepełnosprawnych poprzez edukację najmłodszych, a także dąży do zmiany negatywnych postaw i myślenia.

Rzeczniczka prasowa Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach, Anna Ginał, porozmawiała z Polską Agencją Prasową na temat projektu. Wyraziła ona swoje uznanie dla „ABC Empatii”, uznając, że publikacja ta pozwala nie tylko niespodziewanie cieszyć małe dzieci na oddziałach szpitalnych, ale również umożliwia rozmowy na temat chorób i udzielania skutecznego wsparcia osobom niepełnosprawnym.

Obecnie około 100 placówek, w tym szpitale, domy dziecka i biblioteki w Polsce, posiada te edukacyjne książki. Fundacja zadeklarowała również dystrybucję publikacji poza granicami kraju. Książka „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” została przetłumaczona na angielski, niemiecki i ukraiński. Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych na Ukrainie oraz w ponad 115 szkołach niemieckich mają dostęp do tej książki. Można ją znaleźć także w jednym ze szpitali berlińskich.

Dodaj komentarz