Otwarty konkurs na wybitne prace naukowe dedykowane Gliwicom

Zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę naukową na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktorskim związaną tematycznie z Gliwicami przyjmowane są do 23 października. Autorzy wyróżnionych prac mogą liczyć zarówno na nagrody pieniężne, jak i rzeczowe.

Aby kwalifikować się do udziału w konkursie, praca musi zostać obroniona w okresie od 2020 do 2023 roku. W konkursie mogą brać udział absolwenci wszystkich kierunków studiów, pod warunkiem, że ich prace nie były zgłaszane do wcześniejszych edycji konkursu. Poza tym, wymogiem jest rekomendacja dziekana uczelni, wydziału lub instytutu badawczego, gdzie praca została obroniona.

Decyzję o przyznaniu nagród podjął Prezydent Miasta Gliwice, po zapoznaniu się z rekomendacjami komisji konkursowej. Prace można składać do 23 października w sekretariacie Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, I piętro, p. 132, tel. 32/239-12-89) w godzinach urzędowania. Szczegółowy regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (Zarządzenie nr PM – 7938 / 2023 Prezydenta Miasta Gliwice).

W przeszłych edycjach konkursu na 195 zgłoszonych prac, aż 60 zdobyło wyróżnienia. Udział w konkursie to niepowtarzalna szansa na zaprezentowanie swoich badań szerszej publiczności.

W ostatniej edycji konkursu najwyższe uznanie komisji zdobyła praca “Narożniki Gliwickie. Projekt koncepcyjny zespołu wielofunkcyjnych budynków narożnych na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Getta Warszawskiego w Gliwicach”, autorstwa Grzegorza Szczepańskiego – absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Dodaj komentarz