Inwentaryzacja gliwickich schronów przez straż pożarną

Już za około dwa miesiące mają zostać opublikowane wyniki związane z trwającą już inwentaryzacją schronów w Gliwicach. Inwentaryzacja prowadzona jest przez straż pożarną. Oczywiście polecenie do inwentaryzacji schronów przez Państwową Straż Pożarną wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Szczegółowy przegląd schronów w Gliwicach

W ostatnim czasie Polacy coraz częściej dyskutują o schronach, zarówno o wiedzy na ich temat, jak i o ich stanie technicznym. Podobne rozmowy toczyły się wśród mieszkańców Gliwic. Teraz w końcu będziemy mogli dowiedzieć się nieco więcej na ich temat. Na terenie miasta Gliwice liczba schronów, a więc cywilnych budowli ochronnych wynosi 256. Do tej liczby zalicza się zarówno schrony, jak i ukrycia. Warto dodać, że takie obiekty mieszczą się m.in. w różnego rodzaju instytucjach, zakładach, jak i komunalnych wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach. Według osób, które pracują w Centrum Ratownictwa Gliwice, schrony niestety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ich liczebność i powierzchnia pozwala na ukrycie 25 tysięcy osób.

Wyniki inwentaryzacji schronów i ukryć poznamy za około 2 miesiące

Na ten moment nie wiadomo w jakim stanie znajdują się schrony i ukrycia, które dostępne są na terenie miasta Gliwice. Jednak polecenie wydane Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla Państwowej Straży Pożarnej związane z wykonaniem inwentaryzacji powinno dać wiele odpowiedzi w tej sprawie. Przypomnijmy, że znacznie bardziej szczegółowe informacje na temat stanu gliwickich schronów i ukryć mamy poznać za mniej więcej dwa miesiące.

Dodaj komentarz