Zmodernizowane oświetlenie w Gliwicach

Prezydent miasta kilka lat temu podjął decyzję o zmodernizowaniu oświetlenia w Gliwicach. Ta kosztowna inwestycja wyniesie ponad 20 mln złotych, jednakże to działania konieczne i przynoszące bardzo dobre efekty. Nieprzerwanie od roku 2013 trwają prace w mieście polegające na zmienia lamp na ekologiczne oraz energooszczędne. W ich przypadku odcień oświetlenia również odgrywa bardzo ważną role i umożliwia łatwe odnajdywanie celu. Chodzi przede wszystkim o szlaki komunikacyjne, które w dawnych czasach stanowiły niemały problem. W przypadku szlaków ich kolor jest chłodniejszy, a na osiedlach lampy mają barwę cieplejszą. Warto zaznaczyć, że Unia Europejska bardzo chętnie wspiera takie przedsięwzięcia i przeznaczyła na ten cel 8 mln złotych.

Kolejne działania

Wzdłuż ulicy Pszczyńskiej można podziwiać już 165 nowych latarni. Ulica Zwycięstwa, ul. Bolesława Krzywoustego, Marii Skłodowskiej – Curie to tylko przykłady miejsc, gdzie nastąpiła już zmiana latarni.

Nowoczesne latarnie pojawiły się również wokół Areny Gliwice oraz w parku Chrobrego. Planuje się, że do końca 2012 roku pozostałe latarnie również zostaną wymienione. Przejścia dla pieszych oświetli się jeszcze lepiej, co zwiększy bezpieczeństwo osób przechodzących przez jezdnię.

Z kolei w niedługiej przyszłości, bo do końca roku 2022 planuje się zamontowanie następnych 2 tysięcy energooszczędnych LED-owych opraw. Pojawią się na 77 ulicach w mieście, dzięki czemu miasto każdego dnia oszczędza już tysiące złotych. Zużycie energii zmniejszy się o około 1040 MW w ciągu roku, dzięki czemu do powietrza przedostanie się o wieje mniej CO2. Po zsumowaniu kosztów inwestycji wyjdzie nam łącznie suma 20 mln złotych przeznaczonych na zmianę latarni. Z tej kwoty 12 mln zł pokrywa miasto, a 8 mln zł Unia Europejska.

Dodaj komentarz