W życie wchodzą kolejne zmiany

Wraz z dniem 1 października w Gliwicach mieszkańcy zapłacą inne stawki na odbiór śmieci. Właśnie z tego względu między 2 a 26 październikiem można spodziewać się otrzymania zawiadomienia. W jego treści znajdzie się między innymi różnica w kwocie do zapłaty oraz szczegóły umożliwiające uiszczenie płatności.

Wspomniane zawiadomienie można uzyskać w dni robocze w godzinach popołudniowych, a w soboty w godzinach porannych. Pracownicy nie pojawią się jednak później niż o godzinie 20. W tym miejscu warto zaszczyć, że osoby, które pojawią się na progu domu nie mają żadnego prawa pobierać opłat. Należy jasno oraz wyraźnie poinformować na ten temat osoby starsze, które mogą nabrać się nieuczciwym odwiedzającym. Kiedy zawiadomienie nie zostanie dostarczone za pierwszym razem, pracownicy spróbują jeszcze kilkakrotnie. Niestety, nie można osobiście stawić się w Urzędzie Miejskim oraz odebrać przesyłki, a to oczywiście z przyczyn epidemii.

Każde zawiadomienie posiada indywidualny numer rachunku bankowego, który umożliwia uiszczanie pieniędzy za wywóz śmieci. Oprócz przelewu można skorzystać też z innych opcji, jednakże Kas w Urzędzie jeszcze nie otwarto.

Kiedy mamy do czynienia z budynkami wielolokalorskimi, zawiadomienia otrzyma wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa. Termin płatności nowej kwoty, która obowiązuje za IV kwartał mija w dniu 31 grudnia tego roku.

Dodaj komentarz