Wybrano firmę do realizacji projektu przebudowy układu drogowego koło stacji PKP w Łabędach za kwotę prawie 40 mln zł

Firma Eurovia Polska została wybrana jako wykonawca przetargu na reorganizację układu drogowego w okolicy stacji PKP w dzielnicy Łabędy. Wygrała ona ten konkurs dzięki swojej propozycji, której wartość wynosiła nieco ponad 39 milionów złotych.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zaznaczył, że umowa z wybranym wykonawcą może być podpisana dopiero po upływie 10 dni od momentu ogłoszenia wyników przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspomnijmy, że do przetargu zgłosiło się siedmiu wykonawców, a najniższą ofertę złożyła już wspomniana Eurovia Polska S.A., która zaproponowała kwotę lekko przekraczającą 39 milionów złotych (39 233 764, 08). Najwyższa oferta wyniosła natomiast niemal 47 milionów złotych (46 988 256, 51).

Eurovia Polska, firma wybrana do realizacji zamówienia, jest dostawcą dobrze znanym mieszkańcom Gliwic z innych projektów. Firma ta, działając samodzielnie lub wspólnie z gliwickim PRUiM-em, brała udział w rekonstrukcji dróg na południe od dworca PKP oraz w budowie zachodniej obwodnicy między ulicami Daszyńskiego i Sowińskiego, której odcinek otwarto w tym roku.

Za niedługo może rozpocząć się ważna inwestycja. Pod nowym wiaduktem kolejowym, który jest odpowiedzialnością PKP PLK, miasto planuje wybudować czterowlotowe rondo turbinowe skierowane do ruchu z ulic Przyszowskiej, Staromiejskiej, Strzelców Bytomskich i Głównej. Planowane jest także usunięcie przejazdu kolejowego na przedłużeniu ulicy Wolności. Nowy układ drogowy zostanie dostosowany do rozbudowanej stacji kolejowej i poszerzonego wiaduktu w okolicy ulicy Staromiejskiej. Inwestycja przewiduje również utworzenie zatok autobusowych, parkingów park&ride oraz bike&ride oraz infrastruktury rowerowej – ścieżki pieszo-rowerowej (o długości około 80 m) i drogi rowerowej (o łącznej długości blisko 800 m).

W ramach tego ambitnego projektu w Łabędach zostanie stworzona nowoczesna stacja kolejowa z trzema peronami, wyposażona w wiata, ławki i oświetlenie. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzi także reorganizację torów i dostosuje je do obsługi wszystkich pasażerów oraz pociągów towarowych (do 750 m długości).

Dodaj komentarz