Przeciwdziałanie narkotykowej zbrodni w Polsce: Fentanyl na celowniku Policji

Zmagania z przestępczością narkotykową to jedno z najważniejszych kierunków działania Komendy Głównej Policji. W kontekście narastającej liczby filmów medialnych przedstawiających skutki zażywania syntetycznego opioidu o nazwie fentanyl, pochodzących z USA, pojawiają się pytania o obecność i skalę tego problemu w naszej ojczyźnie. Od początku 2022 roku do połowy kwietnia 2024 roku, siły porządkowe udało się zabezpieczyć 252,2 g tej substancji i produktów jej pochodzenia. Dla kontrastu, przez cały poprzedni rok, polska policja zdołała zabezpieczyć blisko 21 ton różnych środków odurzających, a w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku liczba ta wynosi już 17,5 tony.

Warto podkreślić, że w Polsce nie odnotowano żadnych przypadków produkcji fentanylu. Również nie doszło do konfiskaty prekursorów wykorzystywanych do jego produkcji. Fentanyl i substancje pochodne, które Policja zabezpieczyła, występują w różnych formach, takich jak kryształy czy proszki. Fentanyl jest również składnikiem leków na receptę stosowanych w medycynie przeciwbólowej, takich jak plastry czy ampułki do iniekcji.

Najczęściej, fentanyl i substancje pochodne wprowadzane są do nielegalnego obrotu poprzez oszustwa związane z receptami. Zdarza się, że osoby uprawnione do wystawiania recept poświadczają nieprawdę, a ich realizację prowadzą osoby nieuprawnione. Inne metody to podrabianie recept czy kradzież leków zawierających fentanyl, na przykład z ambulansów, aptek czy ośrodków zdrowia. Proszek lub tabletki z fentanylem mogą również pochodzić z przemytu i być następnie wprowadzane do nielegalnego obrotu.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, polska Policja przeprowadziła 20 śledztw związanych z fentanylem. W toku tych spraw łącznie zidentyfikowano 22 podejrzanych. Jednakże, należy podkreślić, że przypadki zabezpieczenia fentanylu i jego pochodnych oraz liczba postępowań przygotowawczych prowadzonych w tej sprawie stanowią marginalny procent w ogólnym kontekście narkotykowej przestępczości w Polsce. Dla porównania w roku 2023 Policja rozpoczęła 37 728 postępowań związanych z przestępstwami narkotykowymi określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, zaś od stycznia do maja 2024 roku liczba tych postępowań wyniosła 16 577.

Dodaj komentarz