Przebudowa ulic w Gliwicach przynosi zmiany do organizacji ruchu

Układ ruchu drogowego na ulicy Toszeckiej w Gliwicach został tymczasowo zmodyfikowany. Wprowadzono możliwość wjazdu i wyjazdu na osiedle im. Mikołaja Kopernika przez ulicę Andromedę, co stanowi odwrócenie poprzedniej decyzji o zamknięciu tej drogi z powodu budowy ścieżki rowerowej prowadzącej do Czechowic. Powodem dla tej nagłej modyfikacji jest potrzeba zawieszenia prac budowlanych w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie kwestii konfliktu pomiędzy niezarejestrowanymi sieciami a planowaną inwestycją. Dlatego, dopóki dodatkowa dokumentacja projektowa nie zostanie przygotowana i uzyska niezbędne zgody, przejazd będzie otwarty dla użytkowników drogi.

Od 22 maja, zarówno piesi jak i kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w Wilczym Gardle. Remont budynku mieszkalnego przy Placu Jaśminu (od adresu nr 1 do nr 2) skutkuje czasowym zamknięciem przejazdu w tym obszarze. Tym samym, kierowcy będą musieli skorzystać z objazdu przez ulice: Astrów, Krokusów i Storczyków. Z powodu braku alternatywnej ścieżki, piesi również będą musieli korzystać z trasy wytyczonej przez wykonawcę prac, którą poprowadzono wokół budynku.

W czwartek – 23 maja, pieszym przy ulicy Barlickiego przeszkadzać będą prace prowadzone przy budynku należącym do firmy Tauron. Z tego powodu, część chodnika zostanie zamknięta, co zmusi pieszych do korzystania z nawierzchni po przeciwnej stronie ulicy. W tym samym dniu, na ulicy Oscara Caro poczują zmiany również kierowcy. Prace budowlane przy tworzeniu nowego przyłącza energetycznego skutkować będą zawężeniem jezdni oraz ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Pomimo to, wykonawca zapewni przejazd dla pojazdów w obu kierunkach.

Dodaj komentarz