Tymczasowe utrudnienia drogowe w centrum Gliwic będą miały miejsce przez kilka dni. Naprawy gwarancyjne są ich przyczyną

W najbliższych dniach, kierowcy korzystający z ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu drogowego. Zmiany te nastąpią w okolicach głównego wejścia do dworca kolejowego. Rozpoczną się one o poranku dnia 17 maja – piątek i potrwają przez kilka dni. Kierowców czeka zawężenie jezdni po stronie stacji PKP, co może spowodować pewne utrudnienia.

Przyczyną tych krótkotrwałych utrudnień jest konieczność wykonania prac na nawierzchni jezdni. Te prace polegać będą na uzupełnieniu spoin, czyli miejsc łączenia materiałów nawierzchniowych. Przewiduje się, że te prace ukończone zostaną dnia 20 maja, który przypada na poniedziałek.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach poinformował, że prace te są częścią napraw gwarancyjnych. Regularne kontrole warunków nawierzchni jezdni i chodników w rejonie nowo wybudowanych dróg po południowej stronie dworca PKP będą przeprowadzane dwa razy do roku przez najbliższe 5 lat. Wszystkie wymagane naprawy będą realizowane przez wykonawcę, który pokryje koszty tych działań.

Dodaj komentarz