Miasto zdobywa grunt na ostatni etap budowy południowej obwodnicy

Realizacja ostatniego, brakującego fragmentu południowej obwodnicy, łączącej rondo na zakończeniu ulicy Produkcyjnej z ulicą Rybnicką, jest coraz bliżej. W ostatnim okresie miasto przejęło od GAPR działkę leżącą na trasie planowanej inwestycji drogowej.

Z informacji z Zarządu Dróg Miejskich wynika, że nie ma jeszcze przetargu na budowę tej części obwodnicy w rocznym planie. Z naszych ustaleń wynika jednak, że publiczne zamówienie na budowę może pojawić się w roku 2025, pod warunkiem posiadania pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej tego zadania.

Projekt realizacji tego odcinka jest w fazie końcowej. Aktualnie trwają przygotowania do złożenia wniosku o decyzję środowiskową umożliwiającą rozpoczęcie inwestycji drogowej. Prawdopodobnie decyzja ta będzie możliwa do uzyskania jeszcze w bieżącym roku – poinformowała rzeczniczka prasowa Zarządu Dróg Miejskich, Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

Planowany odcinek obwodnicy, o długości 1,3 km, ma przebiegać między lotniskiem a terenem Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów. W ramach inwestycji planowane jest m.in. budowa skrzyżowania z ulicą Rybnicką (łącznica ok. 0,5 km), ścieżki dla pieszych i rowerzystów z oświetleniem oraz systemem odwodnienia (kanalizacja deszczowa).

Ulica będzie jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Na całej długości drogi zaplanowano dla pieszych i rowerzystów możliwość korzystania z drogi serwisowej oraz dedykowanego ciągu pieszo-rowerowego. Przy drodze powstaną również zatoki autobusowe. Nie zabraknie też nasadzeń roślinności niskiej oraz drzew – poinformowała Stiborska.

W kwietniu w BIP Urzędu Miejskiego opublikowano zarządzenie Prezydenta Miasta o umorzeniu prawie 3,6 tys. udziałów miasta w kapitale zakładowym Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej (wartych ponad 3,3 mln zł) w zamian za przeniesienie praw własności działki położonej między lotniskiem a PZO. Kolejny dokument potwierdza nabycie tej działki przez miasto. Wydaje się, że pomimo rozległych zmian w gliwickim magistracie związanych z ostatnimi wyborami, prace nad realizacją południowej obwodnicy nie zostały przerwane.

Zarządzenia PM dotyczą pozyskania działki nr 221/19 w obrębie Bojkowskie Pola na budowę obwodnicy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na działce znajduje się ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ogrodzenia lotniska. W ramach budowy obwodnicy planowana jest rozbudowa tego ciągu o dodatkowy chodnik – informuje rzecznik prezydenta Gliwic, Łukasz Oryszczak.

Niektóre z działek leżących na trasie planowanej obwodnicy, należące do osób prywatnych, nadal nie są własnością miasta. Jeśli do czasu złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nie zostaną one nabyte, zostaną podzielone i wywłaszczone w ramach decyzji ZRID, która jest równocześnie pozwoleniem na budowę według Prawa Budowlanego – przekazuje Oryszczak.

Dodaj komentarz