Nowa inwestycja mieszkaniowa na ulicy Pszczyńskiej – wniosek o pozwolenie na budowę złożony

Miejsce, które kilka miesięcy temu było terenem wyburzeń przy ulicy Pszczyńskiej 13, jest obecnie przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Na rozległych działkach, sięgających daleko w głębią istniejącego kwartału, planuje się wzniesienie budynku wielorodzinnego wraz z garażami.

Inwestorem jest firma ACATOM, która ma na swoim koncie realizację apartamentowca między ulicami Mikołowską, Dunikowskiego i Wrocławską. Teraz pragnie przekształcić dawne tereny warsztatowe w nowoczesne osiedle mieszkalne.

W końcu marca został złożony właściwy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, w którym garaże są zaplanowane na poziomie „0” oraz częściowo na „-1”. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.

Przewidziane miejsce dla inwestycji to działki nr 364, 350/6, 350/5, 350/4, 347, 346, 341, położone między ulicami Wrocławską, Pszczyńską, Lutycką i Arkońską. Na tym obszarze kiedyś znajdowały się między innymi budynki warsztatowe, które zostały wyburzone we wrześniu poprzedniego roku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren inwestycji jest oznaczony symbolem 6UM, co oznacza możliwość budowy usług nieuciążliwych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów zamieszkania zbiorowego takich jak hotele, hostele czy schroniska. Ponadto dopuszczalne jest wybudowanie garaży, sieci infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych, urządzenia terenów zielonych czy obiektów sportowych na wolnym powietrzu. Maksymalna wysokość budynków na tym terenie to 25 metrów.

Inwestycje w nowe budynki wielolokalowe przybywają w centrum i śródmieściu Gliwic. Przykładem może być nowe osiedle zaplanowane przez firmę Trust Investment między ulicami Na Piasku i Piwną. Inne projekty deweloperskie są realizowane na styku alei Przyjaźni i ulicy Moniuszki oraz przy ulicy Nowy Świat przez firmę Dom100.EU. Miasto Gliwice również sprzedało niedawno teren przy ulicy Dworcowej, gdzie w przyszłości również może powstać nowa zabudowa mieszkalna.

Dodaj komentarz