Wprowadzenie progów zwalniających na ulicach Radomska i Tokarska dla bezpieczeństwa mieszkańców

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach (ZDM) podjął decyzję o wprowadzeniu specjalnych środków, które mają zmusić kierowców do powolniejszej jazdy. W odpowiedzi na ignorowanie ograniczeń prędkości przez niektórych kierujących, na ulicach Radomskiej i Tokarskiej zostaną zainstalowane progi zwalniające.

Choć do niedawna drogowcy nie byli skłonni wprowadzać takich rozwiązań, obecnie ten trend się zmienia. W wielu częściach Gliwic można już spotkać spowalniacze, czyli wyniesione fragmenty jezdni wyłożone kostką brukową lub specjalne konstrukcje montowane na drogach.

ZDM zapowiedział niedawno, że kolejne takie instalacje pojawią się na dwóch głównych ulicach miasta – Radomskiej i Tokarskiej. Obie te ulice są częścią strefy zamieszkania, co oznacza, że piesi mają tam pierwszeństwo, a prędkość dla kierowców nie powinna przekraczać 20 km/h.

„W trosce o bezpieczeństwo pieszych, wprowadzimy dwa progi zwalniające na ulicy Radomskiej. Podobne środki zostaną zastosowane na ulicy Tokarskiej, gdzie do istniejących już progów dojdzie kolejny”, informuje ZDM. Ale to nie jedyne rozwiązania wprowadzane w celu poprawy bezpieczeństwa – w Gliwicach powstają również azyle dla pieszych i wyniesione przejścia dla pieszych, a także strefy o ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Drogowcy podkreślają, że decyzja o wprowadzeniu określonych rozwiązań jest zależna od wielu czynników. Co sprawdza się w jednym miejscu, niekoniecznie musi przynieść oczekiwane rezultaty w innym.

Dodaj komentarz