Powierzchnie pod inwestycje mieszkaniowo-usługowe w Gliwicach na sprzedaż

Miasto Gliwice szykuje się do sprzedaży kilku atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych na inwestycje. Wśród gruntów gotowych do sprzedaży są działki o charakterze mieszkalno-usługowym, położone w dzielnicy akademickiej przy ul. Curie-Skłodowskiej, oraz dwie działki zlokalizowane na Sikorniku przy ulicy Kormoranów, które już są zabudowane kioskami handlowymi.

Plan sprzedaży został zatwierdzony przez prezydenta Gliwic pod koniec marca. Osoby, które mają pierwszeństwo do kupna tych nieruchomości, dysponują sześciotygodniowym terminem na złożenie stosownych wniosków.

W ofercie dostępne są niezabudowane działki numer 463/2, 457/2, 461/2, 462/2 w obrębie Politechniki, usytuowane przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w dzielnicy akademickiej. Tereny te, pokryte obecnie roślinnością i o kształcie zbliżonym do prostokąta, rozciągają się na powierzchni około 0,24 ha. Cena wyznaczona dla tych nieruchomości to 4,4 mln zł.

Okolice tych działek charakteryzują się zabudową mieszkalno-usługową. W sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty edukacyjne, w tym Politechnika Śląska, placówki służby zdrowia oraz obiekty sportowe i rekreacyjne, takie jak PreZero Arena Gliwice. Odległość od Rynku wynosi około 1000 m.

Działki są przeznaczone pod intensywną zabudowę mieszkaniowo-usługową. Może powstać na nich obiekt wielorodzinny, ale również obiekt do zamieszkania zbiorowego, jak hotel, motel, internat, dom studencki czy dom spokojnej starości. Dopuszczalne są na nich także usługi niewymagające dużych powierzchni.

Kolejne tereny dostępne do sprzedaży to dwie działki o numerach 649 i 650, położone na Sikorniku przy ul. Kormoranów 25. Sąsiadują one ze szkołą oraz innymi budynkami mieszkalnymi. Działki te mają kształt zbliżony do trójkąta i posiadają już budynki handlowo-usługowe o powierzchni ponad 130 m2.

Nieruchomości te leżą na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 21 U, który jest przeznaczony dla istniejących usług i drobnej wytwórczości. Możliwe jest tam również budownictwo mieszkaniowe, ale tylko w budynkach usługowych. Maksymalna wysokość dozwolonej tam zabudowy to 9 metrów, a wskaźnik intensywności zabudowy wynosi 1.4. Łączna cena tych nieruchomości przewidzianych na sprzedaż, które zajmują około 0,15 ha, wynosi 800 tys. zł.

Dodaj komentarz