Przedszkole w Gliwicach w centrum innowacyjnej unijnej inicjatywy proekologicznej

Począwszy od 2022 roku, Gliwice przyłączyło się do projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” finansowanego przez Unię Europejską. W ramach tego przedsięwzięcia, miasto jako partner projektu, miało możliwość zgłoszenia kilku swoich budynków do unikalnej inicjatywy mającej na celu ukazanie mieszkańcom procesu monitorowania efektywności energetycznej budynków. Ten dużych rozmiarów eksperyment na rzecz ochrony środowiska, który jest realizowany we współpracy z Politechniką Śląską, rozpoczął się w całym województwie 15 lutego.

Na podstawie przesłanych ze wszystkich gmin partnerskich ponad 150 ankiet dotyczących projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, wybrano 27 obiektów do badań. W tych obiektach firma APA Sp. z o.o., wybrana w drodze przetargu, zamontowała ponad 600 czujników różnego rodzaju. Z terenu Gliwic do udziału w projekcie zakwalifikowano siedzibę Przedszkola Miejskiego nr 34 zlokalizowanego przy ulicy Chatka Puchatka 9. W przeciągu następnego roku w gliwickim przedszkolu oraz w pozostałych 26 wybranych budynkach przeprowadzane będą szczegółowe pomiary, które obejmą między innymi temperaturę zewnętrzną w cieniu, siłę wiatru, nasłonecznienie, temperaturę w wybranych pomieszczeniach i stężenie dwutlenku węgla w nich, sumaryczną ilość energii zużytej na cele grzewcze czy sumaryczną ilość energii elektrycznej wykorzystanej do napędu pompy ciepła.

W ramach projektu sprawdzone zostanie również, ile razy otwierane są drzwi w obiektach i jak długo trwa ich otwarcie lub zamknięcie. Zbadana zostanie chwilowa moc cieplna dla potrzeb grzewczych i ciepłej wody użytkowej, a także ilość energii elektrycznej czynnej i biernej w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz sumaryczne zużycie energii elektrycznej czynnej i biernej w budynku. Dodatkowo, w budynkach wyposażonych w panele fotowoltaiczne analizowana będzie ilość wytworzonej energii elektrycznej, a tam gdzie zainstalowane są kolektory ciepła – odczyty z licznika energii cieplnej.

Monitorowanie ma na celu nie tylko dogłębną analizę efektywności energetycznej budynków, ale również promowanie tej idei oraz propagowanie zrównoważonego budownictwa. Wszystkie zebrane dane pomiarowe są publicznie dostępne. Dodatkowo, wyniki zebranych danych pozwolą zespołowi z Politechniki Śląskiej na wybór 5 budynków, w których wprowadzone zostaną innowacyjne rozwiązania mające na celu osiągnięcie nisko- lub nawet zeroemisyjności.

Dodaj komentarz