Ostatni etap budowy zachodniej obwodnicy Gliwic dobiega końca

Ostateczny odcinek zachodniej obwodnicy w Gliwicach zostanie oddany do użytku publicznego w sobotę, 16 marca. Fragment drogi o długości 2 kilometrów, zlokalizowany pomiędzy ulicami Daszyńskiego i Sowińskiego, będzie służył jako alternatywny szlak komunikacyjny prowadzący z ul. Rybnickiej przez ul. Okulickiego do al. J. Nowaka-Jeziorańskiego i ul. Tarnogórskiej.

Newralgiczne znaczenie ma fakt, że nowo powstały odcinek obwodnicy ma na celu przejęcie ruchu samochodowego z Drogi Krajowej nr 78, która przecina m.in. Tarnowskie Góry, Gliwice i Rybnik. W efekcie liczba pojazdów wjeżdżających do centrum miasta spadnie, a podróż pomiędzy poszczególnymi dzielnicami oraz do centrów handlowych stanie się łatwiejsza.

Podczas realizacji inwestycji na obszarze między ulicami Daszyńskiego a Sowińskiego, utworzono dwukilometrową jednojezdniową drogę z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, z opcją rozbudowy o dodatkową jezdnię w przyszłości. Powstały również konstrukcje takie jak most z przepustem, przejście dla zwierząt i przejazd dla rolników. Inwestycja objęła również modernizację systemu kanalizacji deszczowej i instalację zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody opadowej.

Wzdłuż drogi zainstalowano słupy oświetleniowe z energooszczędnym oświetleniem LED. W pobliżu budynków przy skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego zamontowano ekrany akustyczne. Na trasie znajduje się tablica zmiennej treści, która ma za zadanie informować kierowców o aktualnych warunkach pogodowych czy utrudnieniach na drodze. Zbudowano także przystanki autobusowe, które w przyszłości będą wykorzystywane w komunikacji miejskiej.

Sprzyja również rowerzystom, zapewniając im swobodny przejazd – częściowo poprzez ścieżki pieszo-rowerowe (od strony ul. Sowińskiego) oraz drogi techniczne. Trasa została wzbogacona o nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 55 milionów złotych. Prace dobiegają końca, jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, odpowiedzialny za ten projekt. Obecnie trwają ostatnie prace związane z budową chodników i dróg rowerowych oraz porządkowanie terenu. Znaki drogowe są już na miejsce, a oznakowanie poziome jest w trakcie realizacji. Przy skrzyżowaniu z ulicami Okulickiego i Sowińskiego prowadzone są testy sygnalizacji świetlnej, która zostanie zintegrowana z inteligentnym systemem sterującym ruchem drogowym istniejącym na terenie miasta.

Wprowadzane są też zmiany w organizacji ruchu na ulicy Rybnickiej, polegające na kierowaniu dwóch pasów ruchu (dla osób podróżujących od Rybnika do Gliwic) w stronę zjazdu na obwodnicę, pozostawiając tylko jeden pas w kierunku centrum miasta.

Trwa proces odbiorów technicznych. Należy jeszcze złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o rozpoczęcie procedury uzyskania decyzji umożliwiającej użytkowanie drogi.

Budową tego odcinka obwodnicy zajmuje się wybrane w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Eurovia POLSKA S.A. Koszt inwestycji (wraz z dokumentacją projektową i przebudową dróg dojazdowych) wynosi około 55 mln zł. Są to środki z budżetu miasta, ale Gliwice – decyzją Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – otrzymają pomoc finansową w postaci dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na poziomie 7 mln zł.

Dodaj komentarz