Ograniczenia prędkości i przejściowe utrudnienia na gliwickiej ulicy Toszeckiej

Obecnie trwają prace związane z tworzeniem ścieżki rowerowej prowadzącej do Czechowic, które są realizowane wzdłuż Toszeckiej – jednej z głównych arterii Gliwic. Prace te niestety przyniosą pewne utrudnienia dla ruchu drogowego, zwłaszcza dla pieszych i kierowców. Na najbliższe dni planowane są ograniczenia w dwóch konkretnych miejscach.

Prace budowlane będą dotyczyć obszaru wokół skrzyżowania Toszeckiej i Oriona. Od 15-go lutego, odcinek jezdni kierujący do centrum miasta zostanie zwężony, a piesi będą musieli korzystać ze strony ulicy położonej naprzeciwko. Dodatkowo, na obszarze objętym pracami, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach poinformował również, że kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi trudnościami na Toszeckiej. Tym razem dotyczyć to będzie obszaru w pobliżu ulicy Rekreacyjnej. Podobnie jak poprzednio, jezdnia zostanie zwężona i wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Co więcej, przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy (służący pasażerom jadącym w stronę Gliwic) zostaną przeniesione o kilkadziesiąt metrów w kierunku Pyskowic.

Dodaj komentarz