Planowane prace drogowe na terenie Gliwic w 2024 roku – lista zadań do realizacji

Publikacja listy planowanych prac drogowych na rok 2024 pokazuje, że mieszkańcy Gliwic mogą spodziewać się wielu zmian w infrastrukturze drogowej swojego miasta. Prace mają obejmować różne obszary miasta, ale nie wszystkie dzielnice będą objęte remontami. Wśród 24 zaplanowanych zadań znalazło się między innymi pierwszy etap prac przy ulicy Horsta Bienka, renowacja nawierzchni ulicy Rolników, a także początek przebudowy na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i Okulickiego.

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) ma za zadanie utrzymanie ponad 439 km dróg i chodników, które są drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, a nawet krajowymi znajdującymi się w granicach administracyjnych Gliwic i zakwalifikowanymi jako drogi publiczne. Na podstawie inwentaryzacji terenowej przeprowadzonej przez pracowników ZDM, zgłoszeń od mieszkańców i radnych miejskich oraz dzielnicowych, na rok 2024 wytypowano 24 zadania związane z bieżącymi remontami w różnych częściach miasta. Niektóre z nich mają być realizowane jako część Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, co pokazuje zaangażowanie mieszkańców w kształtowanie infrastruktury swojego miasta.

Planowane prace na 2024 rok obejmują różne zadania na terenie wielu dzielnic Gliwic. Będą to między innymi remonty nawierzchni jezdni i chodników, budowa spowalniaczy ruchu, wymiana fragmentów dróg rowerowych, naprawa nawierzchni dróg dojazdowych, zmiana lokalizacji przejść dla pieszych czy korekta miejsc parkingowych. Szczegółowa lista zadań zawiera informacje dotyczące lokalizacji planowanych prac oraz zakresu przeprowadzanych działań.

W 2024 roku kontynuowane będą również inwestycje, które rozpoczęły się wcześniej. Zarząd Dróg Miejskich ma w planach nie tylko utrzymanie bieżącej infrastruktury drogowej, ale także realizację nowych przedsięwzięć. Wśród nich znajdują się takie projekty jak budowa ciągów pieszo-rowerowych, modernizacja skrzyżowań, budowanie nowych dróg czy remonty istniejących.

Planowane są także prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac na ulicy Chorzowskiej. W tym roku planowane jest zakończenie dokumentacji projektowej na nowe zagospodarowanie tej ulicy wraz z terenem po nieczynnym torowisku, a także – w miarę możliwości – ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych.

W planach przetargowych ZDM na bieżący rok znalazły się również takie pozycje jak przebudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy oraz rozbudowa ulicy Zbożowej.

Dodaj komentarz