Nadchodząca rozbudowa Technoparku Gliwice dofinansowana kwotą 29 mln zł z Unii Europejskiej

W Gliwicach, na ulicy Wincentego Pola, tuż obok już istniejących budynków Technoparku planowane jest wzniesienie nowoczesnej konstrukcji o nazwie „IT HUB Gliwice”. Ten nowatorski obiekt ma stanowić przestrzeń biznesową dla około 40 firm, które działają w różnych sektorach, takich jak ICT, automatyka przemysłowa, produkcja energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcja wyrobów medycznych. Cała inwestycja jest szacowana na około 35 milionów złotych. W dużej mierze wsparcie finansowe zapewni Unia Europejska. Technopark otrzymał niedawno duże dofinansowanie, wynoszące 29 milionów złotych, z programu Funduszów Europejskich dla Śląskiego 2021–2027, w ramach działania o nazwie 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę.

Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice został założony w 2004 roku przez trzy podmioty: Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Od tego czasu, współzałożyciel – Miasto Gliwice, jako główny udziałowiec, aktywnie stymuluje rozwój branży nowoczesnych technologii i młodych firm, aby jak najpełniej wykorzystać lokalny potencjał. Aktualnie w skład Technoparku wchodzą trzy budynki: jeden zlokalizowany przy ulicy Konarskiego 18c oraz dwa sąsiadujące obiekty przy ulicy Wincentego Pola 27. W sumie firmy mogą korzystać z blisko 6 tys. m2 powierzchni biurowej, która jest aktualnie zajmowana przez około 80 firm.

W planach na bieżący rok jest rozpoczęcie budowy czwartego obiektu o nazwie „IT HUB Gliwice” na obrzeżach Technoparku, na gruntach poprzemysłowych należących do parku. Planowany obiekt ma składać się z dwóch nowych budynków połączonych łącznikiem. Technopark posiada już koncepcję rozbudowy istniejącej infrastruktury oraz projekt budowlany dla jednego z dwóch przewidzianych budynków. Zakłada się, że będą one zasilane za pomocą energii odnawialnej, takiej jak panele fotowoltaiczne. Te nowe budynki mają stać się siedzibami dla około 40 firm z sektorów nowych technologii, które są zgodne z „Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2030”. Wśród nich znajdą się firmy z branży automatyki, ICT, produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcji wyrobów medycznych.

Dodaj komentarz